Životné prostredie

Práce v parku na Račianskom mýte sú ukončené. Park je sprístupnený verejnosti

20.12.2023

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka a poslanci miestneho zastupiteľstva ešte pred vianočnými sviatkami sprístupnili park na Račianskom mýte všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom. Jeden z významných dopravných uzlov v hlavnom meste poskytne nielen návštevníkom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí oddychové plochy, hracie prvky a viac zelene. Tou najdôležitejšou úlohou, ktorú tento mestský park plní po revitalizácii, je reakcia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia. Po úspešnej polročnej revitalizácii Bratislava získala moderný a ekologický verejný priestor. Od dnešného dňa je park sprístupnený v obmedzenom režime.

Park Račianske mýto bol zrekonštruovaný a novo zatrávnený v roku 2000, pričom sa stal jedinečným priestorom s ústrednou dominantou v podobe fontány a sochy Hirošima od výtvarníka Tibora Bartfaya. Pôvodný stav parku bol už zastaraný, opotrebovaný a jednotlivé plochy prestali spĺňať funkčnosť či estetické nároky. Priestor doposiaľ prechádzal drobnými úpravami. „Račianske mýto je pre mnohých ľudí možno len prestupným miestom, križovatkou, ktorou v rýchlosti prebehnú cestou do práce či do školy. Avšak toto miesto je pre obyvateľky a obyvateľov blízkych staromestských ulíc nenahraditeľné. Je to oáza uprostred rušného mesta, ktorá konečne dostala zaslúženú dôstojnejšiu podobu. A to ma veľmi teší,“ dodáva primátor Matúš Vallo.

Dnes je park na Račianskom mýte vodozádržnými opatreniami adaptovaný na suchá a letné horúčavy. V parku sa nachádzajú tri dažďové záhrady, staré nepriepustné povrchy sú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. V parku je voda zadržiavaná v troch poldroch, vďaka čomu ostane v území parku až 4 700 m3 zrážkovej vody. „Pre Novomešťanov je toto priestor s obrovskou pridanou hodnotou. Od dnes budeme mať v Novom Meste moderný a funkčný park s ekologickým prínosom pre celú lokalitu. Revitalizácia sa dotkla plochy vo výmere 25 576 m2“, uvádza starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Nová podoba parku spĺňa dôležité udržateľné parametre: dažďová voda zo športoviska je odvedená drenážou do vsakovacej dažďovej záhrady. Okrem troch dažďových záhrad vo výmere 269 m2 a troch vsakovacích poldrov vo výmere 246 m2, na zadržiavanie zrážkovej vody v území slúži aj terénna modelácia v zelených plochách. Vzhľadom na to, že trávnaté plochy sú v tomto ročnom období citlivé, prosíme návštevníkov, aby nevstupovali na ohradené plochy a nepúšťali doň ani domáce zvieratá.

Okrem toho, že pôvodná zeleň v parku bola ošetrená a prebehla asanácia pôvodných stromov, vysadené sú aj nové dreviny. Na splynutie so zeleňou a na zlepšenie tienenia terasy budú rásť popínavé rastliny pri gastro prevádzke. Okolie fontány rozkvitne novými záhonmi trvaliek. Staré spevnené plochy sú vymenené za vodopriepustné plochy – časť asfaltových komunikácií je nahradená kombináciou mlátových povrchov a vodopriepustným parkovým betónom. Zvyšná časť je vymenená za nový asfalt. Nové detské ihrisko je prispôsobené aj pre deti so zdravotným znevýhodnením pomocou viacerých inkluzívnych prvkov ako sú detský kolotoč, hojdací kôš a prispôsobené pieskovisko. Inkluzívny prístup je umožnený aj na nové športovisko.

Život do parku vráti aj vynovené multifunkčné športovisko a nový mobiliár, ktorý umožní obyvateľom rozmanité aktivity v exteriéri. Pribudli nové lavičky, šachové stolíky, stolnotenisové a kempingové stoly, hojdacie siete, stojany na bicykle, cvičiace posilňovacie stroje a plocha na petang. Multifunkčné športovisko získalo nové osvetlenie. Návštevníci budú môcť využívať letnú terasu, na ktorú pribudne girlanda na náladové osvetlenie a hmlová clona na ochladzovanie priestoru v letných horúčavách. „Cez Račianske mýto denne prejde niekoľko desiatok tisíc ľudí keďže je prestupným miestom a križovatkou mnohých ciest. Zároveň je pre obyvateľov štvrte nenahraditeľným miestom pokoja uprostred rušného mesta, ktoré konečne dostane dôstojnú podobu,“ ukončuje starosta Matúš Čupka.

Projekt "Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení" sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma projektu bola vo výške 1 516 276 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 850 510,59 eur.

Zdieľať