Projekty

Projekty Občianskeho rozpočtu na rok 2020 sú už známe

12.5.2022

Hlasovať za návrhy z Občianskeho rozpočtu 2020 mohli Bratislavčania a Bratislavčanky od 2.11. do 14.11.2019. Do tzv. Burzy nápadov prišlo tento rok celkovo 33 návrhov a na základe odborného posúdenia a po verejnom prerokovaní bolo do hlasovania zaradených 10 projektov. Najviac projektov je z oblasti životného prostredia, ďalšie 2 projekty sa týkali športu a po jednom projekte bolo z oblasti doprava a komunikácie a kultúra.

Výsledky hlasovania a rozdelenie prostriedkov na základe počtu hlasov pre projekty Občianskeho rozpočtu:

  • Doprava a komunikácie

Označenie cyklocesty v Petržalke, ktorá smeruje po Bosákovej ulici a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite Získané hlasy: 1 281 hlasov, Pridelené finančné prostriedky: 6 405,- eur

  • Životné prostredie

Zeleň bez obmedzenia priestoru (Ružinov) Získané hlasy: 443 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 2 215,- eur

Tradičné aleje (Čunovo) Získané hlasy: 411 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 2 055,- eur

Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave Získané hlasy: 4 603 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 23 015,- eur

Stromová alej v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkrížna (Vrakuňa) Získané hlasy: 328 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 1 640,- eur

Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5 (Ružinov) Získané hlasy: 167 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 835,- eur

Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej Získané hlasy: 230 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 1 150,- eur

  • Kultúra

Reedícia titulu knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“ Získané hlasy: 394 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 1 970,- eur

  • Šport

Workoutové ihrisko na Švantnerovej ul. (Dúbravka) Získané hlasy: 1 357 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 6 785,- eur

Nový asfalt na ihrisku Belinského (Petržalka) Získané hlasy: 732 hlasov Pridelené finančné prostriedky: 3 660,- eur

Projekty budú zapracované do rozpočtu hlavného mesta a realizovať sa budú v priebehu roka 2020. V tomto roku sa z Občianskeho rozpočtu zrealizovalo 6 projektov, medzi nimi napríklad regulácia premnožených mačiek, výsadba stromov či zachytávanie dažďovej vody.

Zdieľať