Cyklodoprava

Slovnaft BAjk predstavil nový cenník pre cyklistickú sezónu 2019

29.3.2019

  • Slovnaft BAjk ponúkne od 1. apríla nové portfólio programov pre užívateľov bratislavského bikesharingu
    
  • v ponuke sú programy na dlhodobé aj krátkodobé využitie služby
    

Užívatelia si v novej cyklistickej sezóne budú môcť vybrať z troch základných programov, a to podľa miery využívania bikesharingu. Pre obyvateľov hlavného mesta, ktorí Slovnaft BAjk využívajú ako doplňujúcu formu prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave, je najvhodnejší program KLASIK. Ročný vyjde užívateľa na 29,40 eur, mesačný bude stáť 9 eur. Oba programy zahŕňajú neobmedzený počet jázd do 30 minút a kredit v hodnote 0,6 eur. Jazdy dlhšie ako pol hodinu sú spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy a odpočítavajú sa z kreditu. Ten je po vyčerpaní potrebné dobiť.

Užívateľom a turistom, ktorí budú chcieť využiť Slovnaft BAjk jednorazovo, bude k dispozícii denný program za 6 eur. V tomto prípade si zakúpia PIN kód, ktorý bude platný 24 hodín, počas ktorých môžu využívať službu bikesharingu. Pri jednorazovom programe je tiež potrebné počítať so zablokovaním depozitu v hodnote 70 eur. Užívatelia majú v cene neobmedzený počet jázd v celkovom čase 12 hodín, následne bude využívanie bicyklov spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených šesť minúť jazdy. Suma sa odpočíta sa z  depozitu, jeho nespotrebovaná časť sa vráti užívateľovi na účet.

Pre intenzívnych užívateľov bratislavského bikesharingu je pripravený program PREMIUM, ktorý za 38,40 eur pokryje jazdy do 60 minút a zahrnie kredit v hodnote 2,40 eur. Poplatky pri prekročení limitu jazdy nad 60 minút sú rovnaké ako pri ostatných programoch. Slovnaft BAjk pri príprave novej ponuky myslel aj na študentov, učiteľov a mladých ľudí. Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 budú môcť využiť zľavu na ročný program a požičiavať si žlté bicykle už za cenu 19,20 eur.

Všetky PIN kódy, ktoré si užívatelia zakúpili počas testovacej prevádzky budú platné do 30. apríla. Od mája ich bude možné použiť len v prípade, že si vo svojom profile predĺžia promo program jedným z programov pre aktuálnu cyklistickú sezónu. V takomto prípade nespotrebovaný kredit z testovacej prevádzky užívateľom neprepadne a pripočíta sa ku kreditu novej zvolenej služby.

Študenti, učitelia a mladí ľudia si svoj promo program nebudú môcť predĺžiť. V ich prípade bude potrebné kúpiť si nový program s využitím čísla ISIC, ITIC alebo EURO26 karty. Kredit z testovacej prevádzky neprepadne ani im, nakoľko prevádzkovateľ pripravuje funkcionalitu, vďaka ktorej si užívatelia budú môcť prenášať kredit medzi jednotlivými programami vo svojom profile na stránke služby alebo v mobilnej aplikácii.

Nový cenník odráža to, čo sa predpokladalo už od začiatku, a síce, že po úvodnej testovacej fáze, počas ktorej sa dalo BAjkovať len za 1€ sa poplatky za využívanie služby dostanú na úroveň zodpovedajúcej hodnote tejto služby.

Slovnaft BAjk sa stal obľúbenou doplňujúcou formou prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave v hlavnom meste. Do systému sa od začiatku služby registrovalo viac než 41 000 užívateľov, ktorí spolu spravili viac ako 220 000 jázd. Už pri spustení služby sa vytvorila komunita užívateľov, ktorá nám pomáhala s vytipovaním bicyklov a staníc s poruchami a aktívne prichádzala s nápadmi na vylepšenie služby. Aj vďaka nim sme zjednodušili uzamykací systém na bicykli, upravili komunikáciu na displeji bicykla, sprehľadnili zobrazovanie počtu bicyklov na webe, rozšírili kompetencie infolinky, posilnili sme smart zámok a zvýšili jeho spoľahlivosť, nasadili sme sedačky pre vyššie osoby a zjednodušili orientáciu užívateľa v rámci jeho online profilu. V druhej polovici apríla bude k dispozícii užívateľom aj mobilná aplikácia. Už začiatkom marca sa začalo aj s postupným zvyšovaním počtu bicyklov v uliciach Bratislavy. K dispozícii ich vtedy bolo 250 a ich počet sa naďalej navyšuje. V priebehu apríla bude k dispozícii flotila s približne 400 bicyklami. Predpoklad je, že najvyšší počet bicyklov dosiahneme v letných mesiacoch. V jarných mesiacoch pribudnú aj nové dokovacie stanice v  štyroch mestských častiach, v ktorých systém momentálne funguje. Posun nastal aj pri riešení problému „ghost bajkov“, ktorý v očiach užívateľov znižoval spoľahlivosť tejto služby. Podarilo sa znížiť chybovosť pri zobrazovaní dostupných bicyklov asi o 50% a očakávame, že s ďalšou aktualizáciou firmwaru sa toto percento počas najbližších mesiacov ešte zníži.

Kontaktná osoba za mesto Bratislava:

Peter Bubla hovorca hlavného mesta Bratislava mobil: [+421 905 697 483](+421 905 697 483) e-mail: [email protected]

Kontaktná osoba za Slovnaft:

Anton Molnár hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie mobil: [+421 905 393 161](+421 905 393 161) e-mail: [email protected]

Zdieľať