Rozvoj mesta

Spolupráca prihraničných bratislavských mestských častí s rakúskym okolím – BAUM CITYREGION

13.4.2022
Stretnutie starostiek a starostov je jedným z formátov EÚ projektu „baum_cityregion“, v rámci ktorého spolupracuje mesto Bratislava s dolnorakúskou organizáciou NÖ.Regional a burgenlandskou Regionalmanagement Burgenland. Cieľom projektu je etablovanie dlhodobej a udržateľnej spolupráce mesta Bratislavy s rakúskym pohraničím a založenie spoločnej organizácie, v rámci ktorej sa má táto spolupráca realizovať.
Projekt Interreg VA SK-AT „baum_cityregion“, ktorý je platformou spolupráce prihraničných mestských častí Bratislavy s rakúskym okolím.
Bunker BS-8 „Hřbitov“ ako miesto záujmu a miesto stretnutia starostiek a starostov
Výber lokality stretnutia súvisí s prípravou investičného projektu „Nesto“, na ktorom sa začalo s realizáciou stavebných prác. V nasledujúcich rokov vznikne na tomto území nová mestská štvrť s kapacitou takmer cca 15 000 obyvateľov. Miesto, na ktorom sa nachádza bunker BS-8 a vojenský cintorín, má byť zachované na pôvodný účel, resp. zrevitalizované a zakomponované do novej mestskej štvrte.
Historické prepojenie mestského regiónu Bratislava a jeho okolia je zrejmé aj z názvoslovia miest a ulíc na slovenskom (Kopčianska ulica v MČ Petržalka) a rakúskom území (obec Kittsee). O územnom rozvoji a aktuálnom stave rozvoja tohto územia informoval Marek Dinka, riaditeľ Sekcie územného rozvoja magistrátu Bratislava.
Za spolkovú krajinu Burgenlandsko sa zúčastnili na stretnutí zástupcovia troch burgenlandských prihraničných obcí: Deutsch-Jahrndorf, Edelstal a Kittsee. Pre tieto burgenlandské prihraničné obce a pre dolnorakúske obce Berg, Wolfsthal a mesto Hainburg sú dôležité aktuálne informácie o bratislavských rozvojových projektoch v pohraničí, a to najmä kvôli ich geografickej blízkosti k „okraju“ Bratislavy. Na stretnutie prišlo z Rakúska spolu 13 zástupcov z 9-tich dolnorakúskych a burgenlandských miest a obc
Z Petržalky do Devínskej Novej Vsi
Z Petržalky sa účastníci stretnutia presunuli Cabrio autobusom do Devínskej Novej Vsi. Trasa prehliadky išla cez novo vybudované mestské štvrte v Petržalke, na Mlynských Nivách, v Starom Meste až do mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, kde rakúskych hostí a zástupcov bratislavských mestských častí privítal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
baum_cityregion je platformou spolupráce mesta Bratislavy a rakúskych organizácií NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland. Platforma má za úlohu tematizovať prípravu založenia spoločného cezhraničného mestského regiónu Bratislava a okolie. Strategickými partnermi tohto EÚ projektu sú Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich a Bratislavský samosprávny kraj. Cieľom projektu je založenie spoločnej organizácie, ktorá má zastrešiť spoločné iniciatívy Bratislavy a rakúskeho okolia. Partneri projektu etablovali na magistráte Bratislava spoločnú kanceláriu BAUM a angažujú sa už teraz v spoločných iniciatívach a projektoch v oblastiach cezhraničnej mobility, priestoru a životného prostredia, a v kultúrnej spolupráci. Trvanie projektu je: 04/2021 - 12/2022.
Projekt je spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014-2020 (www.sk-at.eu) zo zdrojov Európskeho fondu rregionálneho rozvoja (EFRR). Spolufinancovanie projektového rozpočtu mesta Bratislavy je zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov hl. mesta SR Bratislavy.
Zdieľať