Rozvoj mesta

Start with children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí

13.3.2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know-how sa stretnú na medzinárodnej konferencii Start with children spolu so starostami, starostkami, primátormi, primátorkami svetových metropol, odbornou a širokou verejnosťou. Experti a expertky sa zhodujú, že ak chceme plánovať mestá, aby boli dlhodobo udržateľné a obývateľné pre budúce generácie, musíme sa zamerať v prvom rade na deti. Ich potreby vo verejnom priestore sú aj naše potreby, čo však neplatí naopak. Na samite o tom budú hovoriť starostovia, architektky, urbanisti či klimatické aktivistky. Medzinárodný samit organizujú Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom Bratislava.

„Verejný priestor je pre mňa ako primátora a architekta jeden z najdôležitejších aspektov zlepšovania kvality života v meste. Fyzický priestor jednoducho ovplyvňuje to, ako sa v ňom cítime, ale aj ako sa správame. Ak sa v ňom cítia vítané a bezpečne deti, stáva sa otvorenejším, príjemnejším a bezpečnejším pre všetkých. Som presvedčený, že mesto je nevyhnutné plánovať aj s ohľadom na potreby detí, pomôže nám to dobre a zodpovedne vytvárať budúcnosť,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Myšlienka vytvárania miest pre deti, ktoré sa tak stávajú mestami pre všetkých, je nosnou témou konferencie zameranej na tvorbu miest ohľaduplných voči deťom s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti. Keď sa deti cítia v meste bezpečne, pozitívne to vplýva aj na ich vzťah k mestu, v ktorom budú v budúcnosti chcieť žiť, pracovať, tvoriť.

„Medzinárodné dohovory o právach dieťaťa hovoria nielen o bezpečnosti vo verejnom priestore, ale aj o práve na hru či slobodnom pohybe detí. Zohľadňovanie potrieb detí a ich angažovanie v procese tvorby verejných priestorov nám pomáhajú budovať aktívnu generáciu so silným vzťahom k životnému prostrediu. Môžeme tak tvoriť nielen odolné, ale aj vnímavé a empatické mesto cez optiku jednej z najzraniteľnejších skupín. Teším sa, že práve Bratislava bude hosťovať túto dôležitú debatu s príležitosťou inšpirovať sa prístupmi od svetových expertov,“ uviedla riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy Petra Marko.

Rečníci a rečníčky z celého sveta na samite predstavia atraktívne prípadové štúdie a prinesú množstvo inšpirácie.

Čo ponúkne konferencia Start with Children: Bratislava Summit

Cieľom konferencie je nielen priniesť pozornosť pre tému plánovania a vytvárania miest s ohľadom na bezpečnosť a potreby detí, ale aj poskytnúť predstaviteľom miest a odborníkom z celého sveta platformu na diskusiu o výzvach, na zdieľanie úspechov, nadväzovanie kontaktov, výmenu skúseností.

Tromi hlavnými témami samitu budú udržateľné plánovanie mesta, tvorba verejných priestorov s ohľadom na potreby detí a klimatická odolnosť.

Svoju expertízu na tvorbu miest predstavia Jan Gehl, Sudeshna Chatterjee, Gil Penalosa, Erion Veliaj a ďalšie významné mená

Jan Gehl je dánsky architekt, profesor a konzultant v oblasti mestského dizajnu orientovaného na ľudí. Je priekopníkom v zavedení pozorovacích techník na získavanie dôkazov o ľudskom správaní. Je tiež jedným z najdôležitejších hlasov v oblasti urbanizmu zameraného v prvom rade na ľudí. Je presvedčený, že pri tvorbe miest má existovať postupnosť: život, potom priestory a následne budovy.

Sudeshna Chatterjee pochádza z Indie a je celosvetovo uznávanou urbanistkou, výskumníčkou, porotkyňou, pedagogičkou a publikujúcou autorkou. Zasadzuje sa za to, aby sa deti a mládež zapájali do urbánneho plánovania a zameriava sa na vytváranie inkluzívnych, odolných a voči deťom priateľských miest. Založila výskumnú prax Action for Children's Environments, ktorá sa zameriava na to, ako životné prostredie, rozvoj a urbanizácia súvisia s deťmi a mladými ľuďmi, a na akčný výskum zameraný na zlepšenie ich prostredia pre život, učenie a hry. Podieľala sa na prvom hodnotení projektu UNICEF Work for Children in Urban Settings a na zborníku 50 prípadových štúdií, ktorý vznikol v mene UNICEF, WHO a UN-Habitat. V súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka v Rossovom centre pre udržateľné mestá WRI-India.

Gil Penalosa je kanadský urbanista, zakladateľ a predseda správnej rady kanadskej neziskovej organizácie 8 80 Cities. Je tiež akademickým predsedom Inštitútu pre trvalo udržateľné mestá Normana Fostera a odborným poradcom Medzinárodnej spoločnosti pre mestské zdravie, pracoval pre vlády vo viac ako 350 mestách. Je expertom v oblasti mestského dizajnu so zameraním na vek, zdravie a pohodu. Indikátorom dobre fungujúceho mesta sú podľa neho 8-roční a 80-roční pohybujúci sa v rovnakom verejnom priestore.

Erion Veliaj je trojnásobným primátorom Tirany, hlavného mesta Albánska. Zo svojej pozície presadzuje prístup, ktorý kladie potreby detí na prvé miesto. Na tomto princípe má byť podľa neho vedená aj transformácia miest. V riešení sporov o verejné priestory je jeho odpoveďou zamerať sa prioritne na deti. Správnou cestou sú také opatrenia, ktoré sú vhodné pre najmladšie obyvateľstvo mesta.

Dvojdňová konferencia bude v bratislavskej Starej tržnici

Podujatie sa bude konať v dňoch 28. – 29. mája 2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Počas týchto dní bude možné zúčastniť sa na prednáškach, paneloch, workshopoch, prehliadkach v historickom centre Bratislavy.

Viac informácií o konferencii nájdete na webe projektu Start with children ↗︎.

Zdieľať