Projekty

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16.4.2024

Na konci mája bude Bratislava hostiť medzinárodnú konferenciu o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potrebám detí. Na samite sa predstaví vyše tridsiatka expertov a expertiek z oblasti urbanizmu, architektúry či ochrany klímy, ktorá predstaví svoje know-how. Počas prednášok, workshopov či panelových diskusií budú hovoriť o plánovaní miest s ohľadom na potreby budúcich generácií. Samit organizuje mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy.

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konferenciou Start with Children, ktoré predstaví tému samitu a začne diskusiu o tom, prečo je potrebné budovať mestá pre budúce generácie. O budovaní miest pre budúce generácie a dôležitosti mestotvorby pre deti budú hovoriť Matúš Vallo, primátor Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, Simon Battisti, architekt a kurátor obsahu samitu Start with Children a Adam Gebrian, známy popularizátor architektúry. Moderovať diskusiu bude Stepán Bärtl z pražského CAMP-u.

„Som rád, že máme možnosť začať v Prahe veľkú medzinárodnú konferenciu Start with Children, ktorá bude v máji v Bratislave. Verejný priestor pre mňa ako primátora a zároveň architekta zohráva veľkú úlohu v zlepšovaní kvality života v meste. Fyzický priestor ovplyvňuje to, ako sa v ňom cítime a to zas ovplyvňuje to, ako sa správame k ostatným. Ak sa v ňom cítia dobre a bezpečne deti, stáva sa otvorenejším, príjemnejším a bezpečnejším pre nás všetkých. Som presvedčený, že je potrebné plánovať mestá s ohľadom na potreby detí. Pomôže nám to dobre a zodpovedne vytvárať budúcnosť, vďaka ktorej budú naše mestá prosperujúce a udržateľné,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude diskutovať na sprievodnom podujatí Urban talks a zároveň vystúpi aj na samite ako rečník.

Sprievodné podujatie v PraheUrban talks: Start With Children ↗︎

Organizátori medzinárodnej konferencie Start with Children, ktorá bude v Bratislave, pripravili v spolupráci s CAMP-om sprievodné podujatie v Prahe o plánovaní miest pre deti. Budú hovoriť o zmene priorít, kedy sa do centra plánovania postavia deti. Vďaka tomu sa mestá a verejné priestory stávajú zelenšími, bezpečnejšími a pohodlnejšími pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, a v ktorých chcú deti prežiť aj svoj dospelý život. O tom, prečo treba začať plánovať od detí, nie od dospelých, a prečo to opačne nefunguje, môžete počuť na diskusii s Matúšom Vallom, Adamom Gebrianom a Simonom Battistim.

Čo prinesie samotná konferencia Start with Children?

Počas dvoch dní na konci mája bude možné zúčastniť sa na prednáškach, paneloch, workshopoch, prehliadkach v historickom centre Bratislavy.

Prvý deň samitu bude venovaný témam, ako sú klimatická kríza, adaptácia na extrémne počasie, prosperujúce susedstvá a spoločnosť či hra a každodenná sloboda.

Počas druhého dňa sa otvoria témy, ako vytváranie miest s deťmi, participácia, práca so susedstvom, mesto a starostlivé komunity, vzťah detí k prírode, vedenie detí k aktivizmu, deti a mobilita.

V rámci sprievodného programu bude otvorený aj Pavilón na hranie ↗︎, ktorý je súčasťou projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy pod názvom Mesto pre deti. Pripravené budú workshopy pre deti na témy urbánneho rozvoja, udržateľnosti či ekológie.

Predstavia sa medzinárodne uznávané osobnosti

Tešiť sa možno na významných expertov a expertky, ktoré majú meno v  oblasti urbanizmu a architektúry po celom svete. Sú medzi nimi napríklad Amanda M. Burden, Dagur Eggertsson, Jan Gehl, Ankita Chachra, Gil Penalosa, Erion Veliaj.

Jan Gehl je dánsky architekt, profesor a konzultant v oblasti mestského dizajnu orientovaného na ľudí. Je priekopníkom v zavedení pozorovacích techník na získavanie dôkazov o ľudskom správaní. Je tiež jedným z najdôležitejších hlasov v oblasti urbanizmu zameraného v prvom rade na ľudí. Je presvedčený, že pri tvorbe miest má existovať postupnosť: život, potom priestory a následne budovy.

Ankita Chachra je odborníčkou a riaditeľkou pre klímu v organizácii Capita – v think-tanku so sídlom v USA, kde vedie práce na vymedzenie vzájomného vzťahu medzi rozkvetom v ranom veku dieťaťa a adaptáciou na klímu pre vládnych politikov. Desaťročia pracovala na špičkovom mestskom dizajne, ktorý rieši potreby detí a opatrovateľov s programom globálnej iniciatívy v oblasti navrhovania ulíc miest pre deti.

Gil Penalosa je kanadský urbanista, zakladateľ a predseda správnej rady kanadskej neziskovej organizácie 8 80 Cities. Je tiež akademickým predsedom Inštitútu pre trvalo udržateľné mestá Normana Fostera a odborným poradcom Medzinárodnej spoločnosti pre mestské zdravie, pracoval pre vlády vo viac ako 350 mestách. Je expertom v oblasti mestského dizajnu so zameraním na vek, zdravie a pohodu. Indikátorom dobre fungujúceho mesta sú podľa neho 8-roční a 80-roční pohybujúci sa v rovnakom verejnom priestore.

Amanda M. Burden je riaditeľkou v konzultačnej spoločnosti Bloomberg Associates. Ako komisárka pre územné plánovanie mesta New York v rokoch 2002-2013, stála v čele najväčšieho plánovacieho úsilia v meste od roku 1961, iniciovala komplexné plány pre zmenu využitia územia v 124 štvrtiach a dopomohla vzniku významných nových možností bývania v rôznych komunitách v piatich mestských častiach New Yorku.

Dagur Eggertsson je zástupcom starostu Reykjavíku a má za sebou pôsobivé výsledky, vrátane desaťročného pôsobenia ako starosta mesta v rokoch 2014-2024. Jeho príspevky rezonujú v medzinárodnej komunite, pričom dôraz kladie na rast, ktorý myslí na potreby všetkých obyvateľov, obzvlášť mladých ľudí.

Erion Veliaj je trojnásobným primátorom Tirany, hlavného mesta Albánska. Zo svojej pozície presadzuje prístup, ktorý kladie potreby detí na prvé miesto. Na tomto princípe má byť podľa neho vedená aj transformácia miest. V riešení sporov o verejné priestory je jeho odpoveďou zamerať sa prioritne na deti. Správnou cestou sú také opatrenia, ktoré sú vhodné pre najmladšie obyvateľstvo mesta.

Dvojdňová konferencia bude v bratislavskej Starej tržnici

Podujatie sa bude konať v dňoch 28. – 29. mája 2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Počas týchto dní bude možné zúčastniť sa na prednáškach, paneloch, workshopoch, prehliadkach v historickom centre Bratislavy.

Viac informácií o konferencii nájdete na Start with Children ↗︎.

Zdieľať