Dane a poplatky

Systémovejšie prerozdelenie peňazí na škôlky

11.9.2023

Hlavné mesto prerozdelí mestským častiam viac peňazí, ktoré by mohli využiť na dofinancovanie škôlok. Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa dohodol so starostami mestských častí na konkrétnom návrhu, na základe ktorého môžu mestské časti dodatočne získať približne 2,3-mil eur. Pripravenou zmenou štatútu hlavného mesta sa upraví pôvodný vzorec prerozdeľovania financií ešte z roku 2009, aby lepšie reflektoval dnešnú realitu Bratislavských samospráv.

Návrh štatútu štandardizuje delenie príjmov z daní medzi mesto a mestské časti, ako aj medzi samotnými mestskými časťami. Dohodnutá úprava spôsobu prerozdelenia balíka peňazí z dane z príjmov bude znamenať zvýšenie percenta z podielových daní, ktoré prináležia mestským častiam na financovanie škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (primárne materských škôl). Teda z rovnakého balíka financií pre celú Bratislavu prerozdelí hlavné mesto mestským častiam o 2,3-mil. eur viac, vďaka čomu budú môcť lepšie vykryť dopady inflácie a nárastu cien energií na svoje rozpočty.

„Považujem za dôležité, aby naše materské školy mali čo možno najviac prostriedkov na to, aby sa mohli rozvíjať a som rovnako veľmi rád, že mnohým starostom sa podarilo za posledné roky navýšiť počet miest v materských školách. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. O to viac ma teší, že so starostami sme spoločne vo vzájomnej diskusii dospeli ku kompromisu a dohodli sa na systémovejšom prerozdelení peňazí pre naše škôlky cez zmenu štatútu,“ uviedol primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

„Je veľmi dobrou správou, že sa mestské časti s hlavným mestom po rokoch dohodli na proporčnejšom financovaní materských škôl. Považujem za dôležité, že sa podarilo dospieť k dohode na riešení veci, ktorá ťažila mestské časti dlhé obdobie,“ doplnil Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov, predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí

Mesto o tejto problematike aktívne dlhodobo komunikovalo so starostami. Systém financovania samospráv bol fakticky nemenný od čias fiškálnej decentralizácie. V prípade Bratislavy nastavenie kritérií prerozdeľovania príjmov medzi mesto a mestské časti podľa vzorca ešte z roku 2009 oprávnene vyvolávalo diskusie, keďže tento starý vzorec už neplnil svoju úlohu a mestské časti financovali služby v materských školách aj na úkor iných výdavkov. Napriek tomu, že od začiatku pôsobenia súčasného vedenia mesta boli snahy riešiť tento špecifický bratislavský fenomén, zhatili ich finančné dopady covidu (s obmedzenou prevádzkou škôlok), ale aj neskoršie zásahy vlády a parlamentu do financovania samospráv, ktoré obrali rozpočty bratislavských samospráv o desiatky miliónov eur ročne a zužovali možnosti riešenia. O to viac nás teší aktuálna kompromisná dohoda na zmene štatútu, ktorá prinesie viac peňazí mestským častiam na prevádzku ich škôlok. Ak predkladaný návrh odobrí mestské zastupiteľstvo, nové nastavenia financovania by mohlo byť aplikované od budúceho kalendárneho roka.

Zdieľať