Oceňovanie

Talentované deti a mládež si prevzali ocenenia za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta

6.6.2022

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca sa 6.6. uskutočnil už v poradí 26. ročník udeľovania cien talentovanej mládeži - Stretnutie primátora s talentovanou mládežou hlavného mesta SR Bratislavy. Z takmer 130 prijatých nominácií bolo vybraných spolu 82 žiakov a študentov, ktorí minulý rok napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu dosiahli významné úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Čestné uznanie dostali aj pedagógovia a tréneri, ktorí boli ocenení za výchovu mladých a úspešných reprezentantov Bratislavy na medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

Primátor Bratislavy sa zúčastneným prihovoril prostredníctvom video príhovoru, v ktorom poďakoval oceneným za reprezentáciu hlavného mesta a tiež vyzdvihol množstvo talentov, ktoré mesto aj vďaka nim má.

Ocenenia talentovaným žiakom, študentom a ich pedagógom a trénerom odovzdávala v zastúpení pána primátora námestníčka Zdenka Zaťovičová.

Oslavujeme talent, s ktorým ste sa všetci, ktorí ste tu, narodili. Vy však viete, že iba talent nestačí. Oslavujeme tu dnes aj všetky tie dni, ktoré ste strávili na tréningoch, v ZUŠ- kách, doma za stolom či počítačom. Skrátka všetky tie hodiny sebazaprenia a občas aj odriekania zábavy s kamarátmi. V živote to však takto chodí a tí, ktorí niečo dosiahnu musia venovať danej oblasti veľa energie, aby potom mohli očakávať výborné výsledky. Vám sa to však podarilo a dnešok si môžete plne vychutnať najmä vďaka Vašej tvrdej práci s prímesou nevyhnutného talentu,“ uviedla námestníčka primátora pre oblasť školstva, športu a cestovného ruchu Zdenka Zaťovičová.

Cieľom oceňovania je prejaviť uznanie žiakom a študentom verejných, neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži z centier voľného času, rovnako ako ich pedagógom a trénerom, ktorí sa o rozvoj ich talentu pričinili.

Zdieľať