Správa mesta

Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

2.5.2023

Využívanie telových kamier v policajných zložkách prináša množstvo výhod - predstavujú ochranu pre obyvateľov a obyvateľky a pomáhajú chrániť policajtov a policajtky počas výkonu služby. Mestská polícia Bratislava začala využívať túto technológiu v marci na Útvare zásahovej jednotky a kynológie a postupne ju rozširuje aj medzi hliadky na okresných veliteľstvách. Telové kamery využíva Mestská polícia Bratislava ako prvá veľká mestská polícia na Slovensku.

V súčasnosti má Mestská polícia Bratislava k dispozícii 28 telových kamier (12 kamier po 620€ bez DPH a 16 kamier po 678€ bez DPH), ktoré sú rozdelené po pracoviskách mestskej polície. Kamery si pripínajú policajtky a policajti na odev alebo taktickú vestu pri začiatku ich služby a po jej skončení ich vracajú do dokovacích staníc, ktoré stiahnu zábery z celého dňa a zariadenia nabijú pre ďalšiu službu.

„Som nesmierne rád, že sa Mestská polícia Bratislava naďalej technicky rozvíja a využitím telových kamier sa zaraďuje medzi moderné polície, s akými sa stretávame aj v iných svetových metropolách. Telové kamery ovplyvňujú to, ako sa počas zákroku správa občan aj policajt. Preukázateľne redukujú agresívne správanie, poskytujú kvalitné dôkazy, vytvárajú väčšie nároky na profesionálny prístup policajtiek a policajtov, čím chránia verejnosť a zároveň chránia aj samotných policajtov. Vďaka kvalitnému záznamu vieme objektívne vyhodnotiť každý zákrok aj prípadné sťažnosti,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Mestská polícia Bratislava využíva telové kamery

Riešenie incidentov a aj výuka nových policajtiek a policajtov

Už prvé skúsenosti ukazujú, že akonáhle agresívnych alebo vulgárnych priestupcov upozorníme na to, že zákrok je monitorovaný kamerou, tak vzniknuté situácie riešia pokojnejšie. „Videá môžu slúžiť ako dôkazy pri riešení incidentov a sťažností, zároveň však môžu byť využité aj na výuku nových kolegov a kolegýň. Budúce kolegyne a kolegovia tak získavajú skúsenosti z prvej ruky. Vďaka telovým kamerám tiež vyhodnocujeme postupy pri zákrokoch, ktoré následne môžeme prispôsobovať a skvalitňovať. Som presvedčený, že využitie tejto technológie bude prínosom pre mestskú políciu a aj obyvateľky a obyvateľov Bratislavy," hovorí náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal.

Zábery z telových kamier samozrejme neslúžia len na ochranu ľudí pracujúcich v uliciach mesta, ale pomôžu nám odhaliť aj ich prípadné nedostatky a následne ich s nimi riešiť.

Mestskú políciu rozvíjame vo viacerých smeroch

V roku 2021 sme otvorili nové operačné a kamerové centrum, ktorým sme sa prepojili s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. To pomáha k skráteniu reakčných časov pri riešení situácií a k väčšej efektivite pri využívaní síl v uliciach Bratislavy.

S rozvojom pokračujeme naďalej, od začiatku roka 2023 pracujeme napríklad s vlastným informačným systémom, ktorý je prepojený na viacero databáz ministerstva vnútra a umožňuje nám efektívnejšiu prácu, napríklad pri kontrole odcudzených vozidiel, správe priestupkov a priestupcov. Ďalším krokom je využitie informačného systému v uliciach Bratislavy hliadkami mestskej polície, kde v budúcnosti dôjde k digitalizácii viacerých úkonov, ktoré dnes vykonávame stále s papierom a perom.

Technické zaujímavosti o telových kamerách

AXON BODY 3

HD kvalita záznamu a 143° zorné pole Kamery sú konštruované tak, aby videli a počuli to, čo bežný človek IP67 ochrana Viac ako 12 hodinová výdrž pri kontinuálnom zaznamenávaní Po spustení zaznamenávania nahrá kamera aj udalosti pred spustením Kamery majú zabudované GPS Majú viaceré automatické funkcie, napríklad samé zapnú nahrávanie pri výstrele

Zdieľať