Parkovanie

Už od pondelka bude mať parkovanie v centre mesta pod kontrolou opäť hlavné mesto

27.7.2023

V pondelok 31.7.2023 spúšťa hlavné mesto zónu regulovaného parkovania PAAS v centre mesta. Nová zóna z veľkej časti zahŕňa parkovacie miesta, ktoré dlhodobo (17 rokov), na základe sporných zmlúv z minulosti, fakticky prevádzkovala spoločnosť BPS PARK, a. s. Prevzatím regulácie parkovania do vlastných rúk bude mesto vedieť lepšie reagovať na podnety rezidentov zóny, napríklad prispôsobovať čas regulácie podľa vyťaženosti zóny. Zároveň príjmy z regulácie parkovania, ktoré boli dlhé roky príjmom súkromnej spoločnosti, pôjdu po novom do rozpočtu mesta a mestskej časti a všetky budú investované späť do našich ulíc pre potreby obyvateľov.

Zóna s názvom SM0 Centrum - Panenská je ohraničená nábrežím a ulicami Palisády, Dostojevského radom a Ulicou 29. augusta a zahŕňa približne 3600 parkovacích miest. Táto nová zóna v centre mesta nadviaže na susednú zónu SM1 Hlavná stanica – Blumentál, kde PAAS funguje už od mája 2022, a teda rovnako aj v novej zóne budú platiť jednotné pravidlá systému PAAS. Znamená to, že od 31.7.2023 bude v zóne možné parkovať len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného.

Zóna bude spoplatnená v čase 8:00 - 24:00 v pracovné dni sadzbou 2 eur/hod, cez víkend a sviatky sadzbou 1 eur/hod. Úhrada parkovného bude možná prostredníctvom PAAS parkomatov, cez mobilné aplikácie PAAS ↗︎, alebo u zmluvných partnerov a v prevádzkach – u predajcov parkovného. Poslanie SMS na telefónne číslo, ktoré prevádzkovala spoločnosť BPS PARK a. s., tak už nebude znamenať zakúpenie parkovacieho lístka. V zóne bude nainštalovaných 58 nových parkomatov, väčšina z nich (52) na miestach, kde boli umiestnené parkomaty BPS PARK a. s., 5 parkomatov pribudne v častiach zóny, kde bolo parkovanie regulované mestskou časťou (Palisády - Panenská) a 1 v oblasti Hviezdoslavovho námestia na Rigeleho ulici.

Obyvatelia s trvalým pobytom v zóne budú môcť v nej parkovať s rezidentskou parkovacou kartou PAAS. Registrovať sa a zakúpiť si parkovacie karty je možné jednoducho online cez stránku PAAS ↗︎, prípadne osobne na jednom z PAAS klientskych miest ↗︎.

Zhruba tretinu parkovacích miest v zóne tvoria vyhradené parkovacie miesta, ktoré mali fyzické či právnické osoby zazmluvnené prostredníctvom spoločnosti BPS PARK a. s. Napriek tomu, že hlavné mesto, rovnako ako mestská časť Staré Mesto, nemá povinnosť rešpektovať súkromný zmluvný vzťah medzi klientmi a BPS PARK a. s., spolu s mestskou časťou sme sa rozhodli prijať viacero opatrení, ktoré majú za cieľ čo najviac vyjsť v ústrety aj klientom BPS PARK a. s. Rezidentské karty BPS PARK a. s. síce strácajú platnosť momentom spustenia zóny PAAS, avšak, ak rezidentská karta BPS PARK a. s. platí dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť bude kompenzovať rezidentov za nevyčerpané obdobie. Všetky informácie o spôsobe preplácania alikvotných čiastok sú dostupné na PAAS ↗︎.

Podobne nechávame dobehnúť platnosť vyhradených parkovacích miest, ktoré majú fyzické či právnické osoby vyhradené na základe zmluvy s BPS PARK a. s., a ktoré nám nahlasovali v priebehu júna a júla. Tieto vyhradené parkovacie miesta (s výnimkou miest pre ŤZP osoby) budeme postupne rušiť po vypršaní platnosti zmlúv, najneskôr však 31.5.2024. Po zrušení vyhradenia budú tieto parkovacie miesta slúžiť všetkým obyvateľom, držiteľom parkovacích kariet PAAS a návštevníkom zóny.

Zdieľať