Životné prostredie

V Bratislave triedi kuchynský bioodpad už viac ako 100 000 domácností. Koncom roka bude do zberu tohto druhu odpadu zapojené celé hlavné mesto

29.9.2022

Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zapojili do zberu kuchynského bioodpadu už väčšinu mestských častí Bratislavy. Pokračujú do Podunajských Biskupíc, Vrakune a Vajnôr. V ostatných mestských častiach Bratislavy - Jarovce, Rusovce a Čunovo, prebehne distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek do konca roka. Od októbra 2021 sa Bratislavčanom podarilo vytriediť už takmer 2 000 ton kuchynského bioodpadu. Aktuálne triedi tento druh odpadu už 107-tisíc domácností Bratislavy, čo je takmer 57 % z celkového počtu domácností v doposiaľ zapojených mestských častiach.

OLO a Hlavné mesto zapojilo do zberu už väčšinu mestských častí Bratislavy, a to Lamač, Záhorskú Bystricu, Karlovu Ves, Dúbravku, Devínsku Novú Ves, Devín, Petržalku, Ružinov, Nové Mesto a Raču. Aktuálne prebieha distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek v Starom Meste a následne pokračuje do Podunajských Biskupíc, Vrakune a Vajnôr. Do konca roka budú do zberu kuchynského bioodpadu zapojené aj mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Distribúcia balíčkov a zber kuchynského bioodpadu ďalej pokračuje podľa nasledovného harmonogramu:

Podunajské Biskupice: distribúcia od 28.9.2022 do 14.10.2022, prvý zvoz v týždni od 17.10.2022

Vrakuňa: distribúcia od 15.10.2022 do 29.10.2022, prvý zvoz v týždni od 31.10.2022

Vajnory: distribúcia od 31.10.2022 do 9.11.2022, prvý zvoz v týždni od 14.11.2022

Z priebežných dát o zbere kuchynského bioodpadu vyplýva aj to, že Bratislavčania vytriedia viac kuchynského bioodpadu ako obyvatelia iných samospráv.

Zapojenosť domácností bytových domov je doposiaľ na úrovni približne 53 % a v prípade rodinných domov je to zhruba 90 %. Dohromady triedi kuchynský bioodpad už 107 000 domácností Bratislavy. Bratislavčanky a Bratislavčania už dokázali vyzbierať takmer 2 000 ton vzácneho odpadu z kuchýň. Predpokladá sa, že do konca roka prekročíme hranicu 4 000 ton.

"Zatiaľ, čo obyvatelia iných samospráv vytriedia priemerne 11 až 13 kg kuchynského bioodpadu za rok, v Bratislave je to 22 kg na osobu a rok, čo vyplýva z údajov, ktoré máme z doteraz zapojených mestských častí. Potenciál je však oveľa vyšší. O jeho dosiahnutie sa budeme snažiť v ďalších fázach projektu,“ dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.

Čo robiť v prípade zmeškanej adresnej distribúcie?

„Aj napriek nadšeniu a záujmu obyvateľov o triedenie kuchynského bioodpadu, sme sa počas letnej dovolenkovej sezóny prirodzene stretávali aj s tým, že si niektorí obyvatelia nestihli prevziať balíčky na zber kuchynského bioodpadu. Aj z tohto dôvodu pripravuje OLO v spolupráci s Kauflandom špeciálnu distribúciu nádob a kompostovateľných vreciek, ktorá sa bude konať počas októbra, a to priamo pred vybranými predajňami Kauflandu. Zoznam predajní, ako aj termíny a podmienky distribúcie nájdu obyvatelia na našej webovej stránke OLO a sociálnych sieťach,“ uvádza Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

Okrem dodatočných distribučných centier majú obyvatelia aj ďalšie možnosti, ako si balíček prevziať. Obyvatelia rodinných domov, ktorých distribučné tímy nezastihli pri adresnej distribúcií balíčkov na zber, môžu kontaktovať zákaznícke centrum OLO, a to prostredníctvom e-mailu [email protected] alebo cez tel. č. 02/50 110 550. Obyvatelia bytových domov môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu alebo si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00.

Obyvateľom bytových domov sa taktiež môže stať, že im v stanovišti chýba hnedá zberná nádoba na kuchynský bioodpad alebo majú takýchto nádob nedostatok. V takomto prípade je vhodné obrátiť sa na svojho správcu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu a je pravdepodobné, že túto povinnosť prehliadol. Na žiadosť správcu dodá OLO potrebný počet nádob do konkrétnych stanovíšť.

Vyladenie kvality triedenia kuchynského bioodpadu je otázkou času, zvyku a trpezlivosti

Väčšina obyvateliek a obyvateľov Bratislavy pristúpila k triedeniu kuchynského bioodpadu zodpovedne. Zároveň je systém zberu tohto druhu odpadu v Bratislave novinkou, ktorú v začiatkoch prirodzene sprevádzajú aj chyby. Medzi najčastejšie nedostatky patrí voľné vhadzovanie zvyškov potravín do zberných nádob pri bytových domoch, vhadzovanie potravín v pôvodných plastových alebo sklenených obaloch, používanie plastových vreciek namiesto kompostovateľných či vhadzovanie rôznych druhov odpadu, ktoré nepatria do zberu kuchynského bioodpadu. Ďakujeme Bratislavčanom, ktorí triedia zodpovedne a prispievajú tým k zlepšeniu životného prostredia.

Novým koncovým zariadením na spracovanie kuchynského bioodpadu je kompostáreň Zdroje Zeme

Z dôvodu vyčerpania predchádzajúcej zmluvy nastala od augusta 2022 zmena v koncovom zariadení na spracovanie vyzbieraného kuchynského bioodpadu z Bratislavy. Úspešným uchádzačom verejného obstarávania je prevádzka Horný Jatov spoločnosti Zdroje Zeme a.s.

Výstupom spracovania kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je certifikovaný substrát a zelená energia EFFECO. Substrát je schopný viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Výsledkom kompostovania kuchynského bioodpadu z bratislavských domácností je teda produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné zdroje a život v zemi.

Viac informácií na webe OLO ↗︎.

Zdieľať