Školstvo

V novembri sa uskutoční ďalšie zo stretnutí Klubu bratislavských učiteľov pre riaditeľov

7.4.2022

Hlavné mesto vychádza v ústrety bratislavským učiteľom pri podpore ich kontinuálneho vzdelávania. Na druhom stretnutí klubu v utorok 2.11. o 15.00 bude ústrednou témou prednášky RNDr. Vladimíra Burjana „Ako na zmeny v škole (najmä, ak ich niektorí učitelia nechcú)“. Na podujatie je potrebná registrácia tu. ↗︎

Klub bratislavských učiteľov sa bude stretávať pravidelne každé dva týždne, prednášky budú striedavo venované učiteľom aj riaditeľom bratislavských základných a stredných škôl. Výhodou takýchto stretnutí je, že prispievajú k užitočnej výmene skúseností, vzájomnej inšpirácii a spoznávaniu.

Súčasne ponúkame pre všetkých bratislavských učiteľov, ktorí majú záujem kontinuálne sa vzdelávať a proaktívne riešiť rôzne výzvy súvisiace so vzdelávacím procesom na území hlavného mesta, možnosť prihlásiť a zúčastniť sa aj 1.Konferencie bratislavských učiteľov, ktorá sa uskutoční pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy M. Valla dňa 11.11.2021 od 9:00 do 16:00 v priestoroch Správy účelových zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave (Hotel SÚZA). Konferencia je bezplatná a len pre plne zaočkovaných proti Covid-19.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť do 28.10.2021 (alebo do naplnenia kapacity) prostredníctvom linku tu. ↗︎

Zdieľať