Transparentné mesto

Verejné vypočutie kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

21.9.2022

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní verejného vypočutia kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. Vypočutie sa uskutoční v pondelok 26.9. 2022 o 17:00 formou ONLINE prenosu na facebookovej stránke Bratislava - hlavné mesto SR.

Zdieľať