Komunity

Viac ako 100-tisíc podpisov pre zákaz hazardu

2.3.2020

Po legislatívnej zmene bolo potrebné pod petíciu vyzbierať podpisy od najmenej 15%, teda približne 57-tisíc oprávnených voličov v meste. Potrebný počet podpisov tak petícia prekonala takmer dvojnásobne.

Po doručení predmetnej petície bude hlavné mesto pri jej vybavení postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o petičnom práve, ako aj zákona o hazardných hrách tak, aby nebolo spochybniteľné jej samotné prešetrenie a vybavenie. Následne hlavné mesto predloží petíciu na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. Po jej prerokovaní a prijatí uznesenia k danej petícii, bude zo strany hlavného mesta mestskému zastupiteľstvu predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia.

Hlavné mesto, ako aj viaceré mestské časti a poslanci mestského zastupiteľstva už pred samotným zberom podpisov vyjadrili iniciatíve ZastavmeHazard podporu. Zároveň deklarovali, že v prípade, ak petícia získa potrebný počet podpisov, pripraví hlavné mesto Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách vrátane kasín. Súčasne, vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier zaniknú uplynutím ich platnosti.

Ďakujeme stovkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za ich snahu a Bratislavčankám a Bratislavčanom, že sa nenechali odradiť zavádzajúcimi informáciami, ktoré v posledných dňoch šírili zástancovia hazardu. Opätovne chceme ubezpečiť, že zákaz hazardu neprinesie zvýšenie daní, ako zástancovia hazardu uvádzali v platených inzerátoch. Tieto šíriace sa tvrdenia sú nepravdivé. Realitou je, že prijatie zákazu hazardných hier bude pre hlavné mesto znamenať výpadok približne 2,5-milióna eur v mestskej kase. Tento výpadok však nebude okamžitý, ale postupný, tak ako bude končiť platnosť udeleným licenciám. Znížený príjem predstavuje iba 0,8 % bežných príjmov mesta a je možné ho nahradiť napr. efektívnejším vymáhaním pohľadávok (čo už mesto pri daňových pohľadávkach aktívne robí). Určite to nie je dôvod na zvyšovanie daní pre ľudí a tí sa nemusia preto obávať, že by k takémuto scenáru mohlo dôjsť.

Zdieľať