Životné prostredie

Vianočné stromčeky budeme po novom zbierať podľa harmonogramu a aj zo špeciálnych drevených ohrádok

6.4.2022

Cieľom nového systematického riešenia zberu a odvozu vianočných stromčekov je, aby boli zbierané organizovane a aby neznečisťovali verejné priestranstvá a zberné hniezda tak ako po minulé roky a nerozfúkaval ich vietor. Vyzbierané vianočné stromčeky materiálovo zhodnotíme v kompostárni.

Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Obyvatelia rodinných domov zas budú môcť stromčeky ukladať na zberné hniezda triedeného zberu (mestské časti so zavedeným vrecovým zberom k nádobám na sklo). Všetci obyvateľky a obyvatelia môžu zároveň kedykoľvek využiť zberný dvor OLO.

Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7.1. – 12.2. 2021:

Pondelok – Staré mesto Utorok – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa Streda – Nové mesto, Rača Vajnory Štvrtok – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica Piatok – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo

Vo výnimočných prípadoch, napríklad dôchodcom alebo nevládnym ľuďom, možno odviezť strom spred rodinného domu pri zbere komunálneho odpadu, čiže pri výsype čiernej nádoby sa hodí do auta aj vianočný stromček.

V prípade, že by chceli obyvateľky a obyvatelia využiť na „vyhodenie“ kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu na bioodpad, na ktorú má nárok každá domácnosť v rodinnom dome, odporúčame minimalizovať objem tohto stromčeka podrvením alebo nasekaním a využiť stromček na kompostovanie, prípadne počkať na zvoz bioodpadu, ktorý je od 1.marca.

Tento rok sa tiež uskutoční nový systém zberu vianočných stromčekov z približne 50 drevených ohrádok v mestskej časti Lamač a spolu 39 drevených ohrádok v ostatných mestských častiach. Na zavedení pilotného projektu sa podieľal poslanec Mestského zastupiteľstva za MČ Lamač Igor Polakovič, ktorý spolupracoval aj na vytvorení podrobnejšej mapy umiestnenia ohrádok. Harmonogram zberu vianočných stromčekov z ohrádok bude rovnaký ako z ostatných obvyklých odvozných miest zmesového odpadu (bytové domy) a zberných hniezd (rodinné domy).

Po 12.2. 2021 sa budú ojedinele nachádzajúce stromčeky energeticky zhodnocovať spolu so zmesovým odpadom.

Mapa s ohrádkami na vianočné stromčeky ↗︎

drevena ohrada na vianocne stromceky_2021.jpeg
Zdieľať