Cyklodoprava

Vyhlásili sme výsledky súťaže Do práce na bicykli 2019 za Bratislavu

20.6.2019

**Do práce na bicykli ** je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste.

Do akcie sa mohli prihlásiť súťažiace tímy (2 – 4 členné) v rámci firiem/inštitúcií a  organizácií. Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a jej koordinátorom a tiež odborným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Kampaň Do práce na bicykli sa konala v termíne od 1. do 31. mája 2019. Išlo už o jej 6. ročník. Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov.

Tento rok sa do kampane zapojilo 12 687 registrovaných účastníkov, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 14,7%. Do súťaže sa zapojilo 99 samospráv, 3 779 tímov1 405 zamestnávateľov. Účastníci celkovo najazdili 1 025 881,65 kmušetrili tak 332 749,95 kg CO2. Víťazným zamestnávateľom s najväčším počtom účastníkov v rámci Slovenska je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. s počtom 310 prihlásených jednotlivcov.

Najviac prihlásených tímov a jednotlivcov do súťaže Do práce na bicykli bolo z Bratislavy. Z hlavného mesta sa tento rok do súťaže prihlásilo až 3 724 súťažiacich v 1075 súťažných tímoch, ktoré najazdili 294 840,54 km na bicykli, čím** ušetrili 127 648,23 kg CO2**.

Víťazný tím z Bratislavy najazdil 3 991,29 km, čím ušetril 997, 82 kg CO2. Najlepší jednotlivec odbicykloval za dobu súťaže 1 605,05 km, čím ušetril 401, 25 kg CO2. Na magistráte hlavného mesta sa do súťaže zapojilo 25 zamestnancov, ktorí vytvorili 7 tímov. Za celý magistrát sa najazdilo 2 639,85 km a bolo ušetrených 812,42 kg CO2.

Zdieľať