Deti a mládež

Výsledky súťaže Deti pre Bratislavu 2019

12.5.2022

V rámci súťaže sa konali aj workshopy v spolupráci s občianskym združením Živica a Divadlom bez domova, vďaka ktorým deti, ktoré sa ich zúčastnili, získali nielen nové zážitky, ale aj vedomosti.

Porota v zložení Zora Jaurová, Barbora Brichtová, Matej Vagač, Michal Brat a Rastislav Kunst hodnotili na projektoch ich vypracovanosť, nápad, originalitu a tiež efekt, ktorý bude mať ich realizácia. Čestným predsedom poroty je primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Porota v pilotnom ročníku súťaže okrem hlavných cien podporila aj 5 projektov MIMORIADNOU CENOU, kde každý ocenený projekt získa navyše po 5000 eur.

Výsledné poradie ocenených projektov je nasledovné:

  • Prvá cena v hodnote 3 000 eur pre každý projekt:

Oáza pokoja v betónovej džungli. Základná škola Dr. Ivana Dérera, Bratislava, žiaci 2. ročníka „Bylinkári“ Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

Workout pre deti Devína Občianske združenie "Deti Devína - Naša Materská škola" Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

  • Druhá cena v hodnote 2 000 eur pre každý projekt:

Mestská hra Bratislava Občianske združenie Edulienka Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

Menej odpadu, viac charity Základná škola Mudroňova, žiačky 9.A. triedy

Projekt na zníženie textilového odpadu Základná škola Dr. Ivana Dérera, Bratislava, žiačky „Textiláčky“

Školský dvor ako záhrada plná zážitkov Základná škola Pavla Marcelyho

  • Tretia cena v hodnote 1 000 eur pre každý projekt:

Dokument o Rusovciach Základná škola Vývojová, Rusovce

Revitalizácia školského dvora Základná škola Anatolija Karpova Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

Ekologické projekty: Zelená trieda, Papierový les, Do školy na bicykli, kolobežke, skate, pešo, MHD – nie autami, Zelenšia škola, Deň PET fľaše, Deň vody Evanjelická základná škola Bratislava

Revitalizácia školského dvora Základná škola Prokofievova

Príbeh oceánu – muzikál Súkromná Základná umelecká škola Balkánska 87, Rusovce

Divadelná hra V kráľovstve Elfov Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, scenár: žiaci 8. ročníka, účinkujú: žiaci 2. stupňa Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

Víťazom blahoželáme a prajeme úspešné realizovanie projektov!

Deti pre Bratislavu je pilotným projektom poslancov mestského zastupiteľstva Mateja Vagača, Adama Berku, Michala Brata a Rastislava Kunsta v rámci poslaneckých priorít a v spolupráci s novovzniknutým Metropolitným inštitútom Bratislavy. Cez poslanecké priority bolo na projekt celkovo vyčlenených 75.000,- €.

logo súťaže
Zdieľať