Transparentné mesto

Výsledky výberového konania na vedenie Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

17.2.2020
Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) bolo doručených 7 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 4 uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie:
-GREŽO Vladimír -HORNYÁK Marián -HULÍKOVÁ Katarína -TÓTH Roland
Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) sa uskutočnilo v piatok 14.2.2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.
Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani KATARÍNU HULÍKOVÚ za riaditeľa/ku Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Mestskí poslanci by o návrhu mohli rozhodnúť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (27.2.2020).
**Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: **https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-na-riaditela-ku-bratislavskeho-a-kulturneho-informacneho-strediska.
V otvorených výberových konaniach na pozície šéfov príspevkových organizácií mesta budeme pokračovať. Najbližšie sa už na budúci týždeň 25.2.2020 uskutoční výberové konanie na riaditeľa/-ku Galérie mesta Bratislavy.
Zdieľať