Parkovanie

Výsledok výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka a konateľ/ka firmy Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.

13.4.2022

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/ku a konateľa/ku Mestského parkovacieho systému bolo doručených 5 kompletných prihlášok. Po posúdení životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť) a motivačných listov zaslaných členom výberovej komisie v zložení Ivan Peschl, Anna Hudáková, Kamila Kudličková, Igor Dula, Igor Polakovič po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej všetkých piatich uchádzačov. Následne jeden z uchádzačov odstúpil z výberového konania.

Na vypočutí sa prezentovali (v abecednom poradí):

  1. Mgr. Peter BÁNOVEC
  2. Ing. Tibor Friedrich DANKO
  3. Mgr. Zuzana JAKUBCOVÁ
  4. Ing. Martin ZBUDILA

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov uskutočnilo 23.4.2021 prostredníctvom aplikácie ZOOM bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu na facebookovej stránke hlavného mesta, verejnosť mohla klásť otázky cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi na pozíciu riaditeľky firmy Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Mgr. ZUZANU JAKUBCOVÚ.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-riaditel-ka-mestskeho-parkovacieho-systemu-s-r-o ↗︎

Zdieľať