Transparentné mesto

Výzva za účelom predloženia nominácií na členov a členky Rady primátora pre práva starších obyvateľov

27.3.2023

Výzva za účelom predloženia nominácií na členov a členky Rady primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov

Rada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov (ďalej len „Rada“) je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia starších obyvateľov na území Bratislavy, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.

Štatút Rady ↗︎

V súlade s článkom 5 ods. 5 štatútu Rady predsedníčka Rady vyhlasuje od 27.03.2023 do 21.04.2023 výzvu za účelom predloženia nominácií na členov a členky Rady.

Kto môže predložiť nominácie:

Starosta každej mestskej časti má právo navrhnúť nomináciu maximálne 2 osôb na člena/ členku Rady, ktoré spĺňajú niektorú z týchto podmienok:

  • zástupca siete denných centier pôsobiacich v príslušnej mestskej časti Bratislavy
  • starší obyvateľ príslušnej mestskej časti, ktorý sa angažuje v upevňovaní medzigeneračných vzťahov a podpore kvality života starších obyvateľov a ich rodín
  • zástupca proseniorskej organizácie alebo organizácie, ktorá sa venuje medzigeneračným aktivitám, aktívnemu starnutiu, a ktorá pôsobí v príslušnej mestskej časti
  • odborník v oblasti kvality života starších obyvateľov alebo osôb so zdravotným znevýhodnením

Každá proseniorská organizácia alebo organizácia, ktorá sa venuje medzigeneračným aktivitám, aktívnemu starnutiu pôsobiaca v meste má právo navrhnúť nomináciu 1 osoby na člena/členku Rady, ktorá spĺňa niektorú z týchto podmienok:

a) starší obyvateľ mesta, ktorý sa angažuje v upevňovaní medzigeneračných vzťahov a podpore kvality života starších obyvateľov a ich rodín b) odborník v oblasti kvality života starších obyvateľov alebo osôb so zdravotným znevýhodnením

Nominácie sa predkladajú výlučne vyplnením nasledujúceho formulára ↗︎

Upozorňujeme, že nominované osoby musia s nomináciou súhlasiť a budú emailom oslovené za účelom zaslania životopisu.

  • V prípade otázok k výzve kontaktujte:

Ingrid Tomešová, tajomníčka Rady oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením [email protected], 0904 213 842

Viktória Halušková, administratívna podpora oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením [email protected], 0904 144 605

Zdieľať