Životné prostredie

Vzácny dravec luniak sivý navštívil naše Sysľovské polia

21.5.2024

Mladým nadšencom birdwatchingu sa počas uplynulého víkendu podaril pozorovateľský zázrak. Na slovenskom území zaznamenali luniaka sivého. Ide o pomerne malý druh dravca s výrazným červeným okom, ktorý je v strednej Európe veľmi vzácny. A práve jeden luniak sa rozhodol „skontrolovať“ novovysadené stromy na okraji Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Sysľovské polia.

Mladí pozorovania vtáctva tohto vzácneho dravca videli v okolí trojhraničného bodu medzi Slovenskom, Maďarskom a Rakúskom. V sobotu sa zdržiaval na maďarskej strane, no v nedeľu tento loviaci jedinec zaletel na slovensko-rakúske pohraničie a pristál na jednom z nedávno vysadených stromov na hranici, na území Slovenskej republiky. Z toho sa tešili práve slovenskí pozorovatelia vtáctva. Mnohí si totiž zapisujú, v ktorej krajine aký druh videli, a tak si ho mohli zapísať aj na Slovensku. Bolo to síce len 2 metre za hraničnou čiarou, ale bol na Slovensku.

„Luniak sivý je v Strednej Európe veľmi vzácnym hosťom. Ide o druh, ktorý hniezdi v Afrike, Ázii a v Európe prakticky len na Pyrenejskom polostrove. U nás je to len tretie pozorovanie tohto vzácneho druhu,“ hovorí Ján Dobšovič z watching.sk._ „Luniaka sivého som doteraz videl len v Ázii a na Cypre a toto pozorovanie bolo aj pre mňa veľkým prekvapením a veľmi sa z toho teším,“_ dodáva.

V marci 2024, počas Zásadného víkendu, vysadili dobrovoľníčky a dobrovoľníci stovky drevín v oblasti trajhraničia. Podujatie organizoval Magistrát hlavného mesta Bratislava ako súčasť projektu LIFE Steppe on border. Projekt má prispieť k ochrane stepných druhov, akými sú drop veľký a sokol kobcovitý, pre ktoré je oblasť CHVÚ Sysľovské polia jedinou známou lokalitou na Slovensku, kde tieto druhy ešte pravidelne hniezdia.

„Teším sa z víkendového pozorovateľského úlovku. Verím, že k tomu prispeli aj aktivity mesta, ktoré robíme v tejto vzácnej lokalite,“ hovorí námestník primátora Bratislavy Jakub Mrva. „Dúfam, že nová výsadba sem priláka aj iné unikátne druhy vtáctva, ktoré obohatia toto vzácne územie.“

Doplňujúce informácie: Každodenné príbehy zvieracích obyvateľov z územia CHVÚ Sysľovské polia môžete sledovať prostredníctvom živých prenosov ↗︎.

Zdieľať