Verejné priestory

Začíname spúšťať bratislavské mestské fontány

8.4.2024

Už od zajtra (5.4.) začíname spúšťať prvé bratislavské fontány vrátane fontány Družba na Nám. slobody, ktorá sa minulú sezónu tešila mimoriadnej obľube. Celkovo ich bude spustených postupne 36. Osvieženie Bratislavčankám, Bratislavčanom, ale aj návštevníkom mesta poskytne aj 13 pitných fontánok, a tiež hmlová fontána či 8 vodných rozprašovačov.

Medzi prvými spustenými fontánami bude okrem už spomínanej fontány Družba na Nám. slobody aj Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, Maximiliánova (Rolandova) fontána na Hlavnom námestí, fontána Lev s erbom pred Starou tržnicou na Nám. Nežnej revolúcie a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí, ale aj ďalšie. Paralelne pri spúšťaní mestských fontán začneme spúšťať aj pitné fontánky. Mestská organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorá po novom spravuje aj mestské fontány, sa postarala o  prípravu na ich spustenie. Uvedeniu do prevádzky predchádzalo viacero zásahov, a to najmä revízie elektroinštalácií, kontroly tesnosti spojov na rozvodoch, prípojok, čerpadiel, riadiacich systémov, tesností bazénov fontán a dávkovačov fontán. Boli obnovené bazény fontán, vyčistenie od nánosov nečistôt, vodného kameňa a vykonaním povrchových úprav - ochranných náterov.

Fontány v meste majú nielen estetickú funkciu, ale sú nezastupiteľné aj pri ochladzovaní v letných mesiacoch a udržiavaní kvalitnej mikroklímy vo svojich lokalitách. Voda, ktorá tvorí modrú infraštruktúru mesta, má rovnako ako stromy schopnosť ochladzovať mesto, čo je spolu s ďalšími riešeniami, ktoré mesto realizuje, nezanedbateľným príspevkom pri zmierňovaní prejavov klimatickej krízy. Počas letnej sezónny budú preto na dennej báze vykonávané kontroly funkčnosti riadiacich systémov, dávkovanie bazénovej chémie, stavov technických hodnôt či technologických zariadení, aby bezproblémovo napĺňali svoj účel.

Medzi mestskými fontánami je aj viacero takých, ktoré nám pripomínajú kultúrne dedičstvo a sú zároveň národnými kultúrnymi pamiatkami. Ide o fontány Maximiliánova, Ganymedova, Kačacia, Palugyayova studňa a studňa u Červeného raka. Na fontánu Puk lipy v Ružinove sa začalo správne konanie o vyhlásení za NKP.

Vznik týchto národných kultúrnych pamiatok je rôzny. Maximiliánova (Rolandova) fontána, ktorá je najstaršou fontánou na území hlavného mesta Bratislavy, bola vybudovaná na pokyn kráľa Maximiliána II. po vypuknutí požiaru pri hrách usporiadaných pri príležitosti kráľovskej korunovácie. Ide o renesančnú fontánu. Jej posledná rekonštrukcia do pôvodného renesančného vzhľadu prebehla v roku 2019. Námetom pre Ganymedovu fontánu bol antický mýtus o Ganymedovi, ktorý bol unesený do sídla bohov na Olympe. Ganymedova fontána sa stala prvou verejnou fontánou s výlučne okrasnou funkciou. Od doby svojho vzniku dotvára celok s budovou niekdajšieho Mestského divadla. Kačacia fontána je v novobarokovom štýle a jej autor, bratislavský sochár, sa pri jej tvorbe inšpiroval povesťou o vodníkovi a skamenených chlapcoch.

Bratislava má vyše 150 fontán, z ktorých ale mnohé patria mestským častiam, majiteľom hotelov, nákupných centier a ďalším právnym subjektom. MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ako správca mestských fontán zabezpečuje údržbu a prevádzku celkovo 55 zariadení - z toho 38 fontán, 13 pitných fontánok, 3 studne a 1 hmlovú fontánu.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy okrem fontán spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. Zabezpečuje tiež tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

Zdieľať