Bratislava pre Ukrajinu

Finančná a materiálna pomoc

V pravidelne aktualizovanej mape Bratislava pomáha Ukrajine nájdete miesta materiálnej pomoci i miesta služieb ukrajinským občanom a občiankam v Bratislave, rozdelené podľa kategórií:

Finančná podpora

Aké sú možnosti štátom vyplácanej podpory?

Informácie o možnostiach vyplácanej finančnej podpory nájdete:

Dávky v hmotnej núdzi

Kto vypláca dávky v hmotnej núdzi?

Od 1.5.2022 prešlo vyplácanie dávok v hmotnej núdzi na spoluprácu medzinárodných organizácií: UNHCR, UNICEF, IOM a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).

Od čoho závisí výška podpory?

Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je 380€ mesačne. Výška finančnej podpory na jeden mesiac predstavuje pre dospelého 80€, pre dieťa vo veku 3-18 rokov sumu 60€ a pre dieťa do 3 rokov je to suma 160€. Pokiaľ je členom domácnosti osoba so zdravotným znevýhodnením (dieťa alebo dospelý), ktorý potrebuje pomoc inej osoby, môže jej byť poskytnutá aj ďalšia podpora od UNICEF alebo IOM.

Ako môžem požiadať o dávky v hmotnej núdzi?

Viac informácií o tom, ako sa registrovať (v anglickom a ukrajinskom jazyku), nájdete na stránke UNHCR.