Dopravné povolenia (Cestný správny orgán - CSO)

Akým spôsobom žiadať o povolenia?

Každú žiadosť môžete podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo v papierovej forme.

Žiadam o:

Kontakt

Oddelenie dopravných povolení
+421 2 5935 6260
zavolať
doprava@bratislava.sk
napísať
Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia