Mapy

Technická mapa mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia v súlade s legislatívou mesta:

Dokumenty