Mikrozóna Staré Mesto

Bratislava pokračuje v úsilí, aby sa rezidentom hlavného mesta čo najlepšie parkovalo. Uvedomujeme si, že parkovanie v Starom Meste má svoje špecifiká, preto pracujeme na tom, aby sa podmienky dostupného parkovania zlepšovali. V uplynulom období prešla Klobučnícka ulica v Starom Meste zmenou a stal sa z nej funkčný mestský verejný priestor so zeleňou, priestorom pre chodcov či stojanmi na bicykle, smetnými košmi a stĺpikmi proti parkovaniu nerezidentských vozidiel. Aby bolo ešte viac kontrolované, mesto v marci 2022 spustilo mikrozónu Staré Mesto, ktorá bude v prvej fáze zahŕňať ulice - Klobučnícka, Uršulínska a Nedbalova.

Parkovať v zóne môžu rezidenti ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Františkánske nám., Hlavné nám. (Zelená 1), Sedlárska a Laurinská na základe parkovacej karty iPermit, o ktorú môžu požiadať.

Dostupné parkovacie miesta

Klobučnícka - 21 parkovacích miest nonstop + 3 ŤZP
Nedbalova - 2 parkovacie miesta (počas dňa návštevníci školy) v pracovné dni v čase 17:00 - 7:00, soboty a dni pracovného pokoja nonstop + cik-cak krátkodobé zastavenie
Uršulínska - 11 parkovacích miest v  pracovné dni v čase 17:00 - 7:00, soboty a dni pracovného pokoja nonstop + 1 ŤZP miesto

Aby bolo parkovanie v mikrozóne kontrolované, budú sa na daných uliciach osádzať parkovacie senzory, ktoré budú sledovať oprávnenie parkovania. To bude možné len s platnou elektronickou kartou – iPermit, ktorú bude potrebné nechať umiestnenú vo vozidle. Vďaka senzorom bude možné si online skontrolovať aj aktuálny stav obsadenosti parkovacích miest.

Ako to funguje?

Návod  IoT permit karta

Ako získať parkovaciu kartu v mikrozóne Staré Mesto?

  • rezidenti ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Františkánske nám., Hlavné nám. (Zelená 1), Sedlárska a Laurinská môžu požiadať o vydanie parkovacej karty
  • žiadosť nájdete v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí 1 alebo si ju môžete stiahnuť ↗︎
  • k žiadosti je okrem preukazu totožnosti (sken alebo k nahliadnutiu) potrebný aj Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken /kópia) a v prípade služobných vozidiel doklad preukazujúci užívanie vozidla na súkromné účely (sken/kópia, vzor ↗︎)
  • následne je treba žiadosť priniesť osobne na podateľňu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo poslať poštou na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Oddelenie parkovania
  • rezidenti, ktorým bude schválená žiadosť, budú môcť podpísať zmluvu, zaplatiť zálohu v hodnote 50€ (v hotovosti alebo platobnou kartou) a prevziať si parkovaciu kartu – iPermit v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí 1. Pri prevzatí bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom. Pri prevzatí karty doložte, prosím, aj číslo vášho účtu (IBAN), ktoré bude použité na vrátenie zaplatenej zálohy v prípade vrátenia iPermit karty
  • podpísané zmluvy budú každé 2 mesiace kontrolované Mestským parkovacím systémom, preto ak nastane zmena v niektorých skutočnostiach uvedených v zmluve rezidenta (zmena bydliska či ďalšie), je povinný ich mestu nahlásiť, inak môže byť iPermit deaktivovaný (v tom prípade prepadne i záloha)

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na infolinke alebo Vám radi pomôžeme aj osobne v Kancelárii služieb občanom.

Infolinka Po-Pia 8:30-14:00

+421 2 5935 6111

Dokumenty