Kultúrne služby

Nadácia mesta Bratislavy

Podpora kultúrneho a komunitného života

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spustil svoju činnosť v roku 2020. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené.
Princíp „predĺženej ruky“ je základný princíp, ktorý sme pri návrhu systému uplatnili. To znamená, že dôvera sa vkladá do rúk renomovaných odborníkov, ktorí sú nezávislí od mesta a jeho orgánov, a dokážu svojimi skúsenosťami a odbornosťou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.
Podpora udržateľnosti kultúry a komunitného života mesta je oblasť, na ktorú sa Nadácia mesta Bratislavy primárne zameriava. Nahradila grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorý bol Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 1.1.,2019 zrušený.

Výhody oproti predchádzajúcemu programu:

    navýšili sme rozpočet grantového programu,
    zrýchlili sme schvaľovací proces žiadostí a zaviedli elektronický systém na podávanie žiadostí o granty,
    systematicky podporujeme neformálne iniciatívy v komunitách, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

Koľko € prerozdelila nadácia v prvých rokoch fungovania?

Výsledky grantových konaní

Kontakt

Ak by ste mali záujem o ďalšie informácie alebo chceli by ste nám niečo odkázať, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.
nadacia@bratislava.sk
napísať