Podpora strategických kultúrnych podujatí

OZNAM

Výsledky prvého kola hodnotenia sú zverejnené.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktorí postupujú do druhého kola, bude prebiehať 29. 5. 2024 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Etablovaný dotačný program HMBA Strategická podpora kultúrnych podujatí je určený pre organizátorov stabilných kultúrnych podujatí realizovaných v hlavnom meste.

Ktoré podujatia môžu byť podporené?

Podmienkou je, aby podujatia stabilne fungovali a boli realizované minimálne 3 roky a trvali aspoň 2 dni. Ide napríklad o kultúrne festivaly, prehliadky a iné, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta.

Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – teda generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. 

Pre ktoré podujatia podpora nie je určená?

Podpora nie je určená pre podujatia, kde je kultúra sprievodnou časťou podujatia. Zároveň nebudú podporené podujatia s lokálnym významom, napriek účinkovaniu umelcov zo zahraničia (jarmoky, vinobrania a iné). 

Ideálne podujatia pre túto grantovú výzvu sú tie, ktoré:

  • majú významný vzťah k mestu Bratislava
  • zameriavajú sa na rozvoj originality umenia a rozvoj konkrétneho priestoru v rámci mesta Bratislava
  • oživujú verejný priestor
  • rozvíjajú nové trendy, žánre, prepojenie a spoluprácu občianskej spoločnosti
  • majú široký dosah nielen na území mesta Bratislavy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia, zapájajú do svojej činnosti uznávaných umelcov a odborníkov a dokážu zrozumiteľne, konkrétne a dôveryhodne formulovať ciele a vízie, ako aj dlhodobú udržateľnosť projektu

Ak máte záujem o túto podporu, viac informácií nájdete vo výzve pre daný rok.

Mgr. Silvia Zámečníková

Koordinátorka programu

Dokumenty

Výsledky