Zoologická záhrada

Misiou ZOO Bratislava je spájať svet zvierat, ľudí a prírody cez poznanie a pozitívne zážitky. Prostredníctvom vysokej úrovne starostlivosti o zvieratá, programov záchrany ohrozených druhov a kvalitného vzdelávania plní významnú úlohu v aktívnej ochrane prírody. 
ZOO Bratislava je prírodnou zoologickou záhradou na úpätí Malých Karpát s rozlohou 96 hektárov, v ktorej sa stretáva listnatý les, lúka, chladné údolie a malé prírodné vodné plochy. Jej záväzkom je stať sa autentickou ambasádou divých zvierat, miestom, kde sa ľudia môžu opäť priblížiť k prírode, učiť sa o nej a ochraňovať ju. Každou návštevou zoologickej záhrady pomáhajú návštevníci v návrate zvierat do divej prírody a ich ochrane v ich prirodzenom prostredí.
ZOO Bratislava je najnavštevovanejšou destináciou v Bratislave, ročne ju navštívi okolo 320 tisíc návštevníkov. Svoje brány otvorila pre návštevníkov prvýkrát 9. mája 1960 a je otvorená každý deň v roku okrem 1. januára.
Vo svojej starostlivosti má 1168 jedincov zo 175 druhov. K najvzácnejším patria adax núbijský, diviak visajanský, orangutan sumatriansky, kulan turkménsky, gibon zlatolíci, hrošík libérijský, leopard cejlónsky. Je tiež jedinou ZOO na Slovensku, v ktorej nájdete šimpanzy, žirafy či nosorožce. 
Zaujímavé expozície:
    výbeh pre vlky eurázijské ocenený cenou Bílý slon za nalepšie chovné zariadenie otvorené v roku 2018 v českých a slovenských zoo
    výbeh pre pandy červené so zapojenou stromovou vegetáciou
    lesné výbehy pre karpatskú faunu - zubra európskeho, jeleňa európskeho, muflóna lesného, diviaka lesného
    pavilón primátov pre šimpanzy učenlivé a orangutany sumatrianske
    výbeh pre nosorožce

Kontakt

Adresa: Zoologická záhrada Bratislava Mlynská dolina 1A 842 27 Bratislava
+421 260 102 119
zavolať
zoo@zoobratislava.sk
napísať

Vedenie

Riaditeľka ZOO Ing. arch. Júlia Hanuliaková