Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva:

    fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
    právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
    dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava
Na túto adresu môžete zaslať svoje daňové priznania (ako fyzické aj právnické osoby).
+421 2 5935 6954
zavolať
omdp@bratislava.sk
napísať

Úradné hodiny (dni vyhradené pre klientov):

Pondelok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Utorok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Streda:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Štvrtok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Piatok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
(telefonicky)

Radi by sme Vám pripomenuli, že v pondelok a v stredu správkyne miestnych daní vybavujú prednostne klientov, ktorí prišli na pracovisko osobne. Ďakujeme za pochopenie.