Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.

Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku.

Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka rôznorodé aktivity v oblasti galerijnej pedagogiky a realizuje aj bohatú edičnú činnosť.

Bezbariérovosť, umenie vo verejnom priestore a ochrana Pálffyho paláca. Niekoľko pripravovaných projektov ponúka príležitosti pre zapojenie súkromných darcov a spoločensky zodpovedných firiem.

Možnosti zapojenia sa:

Festival umenia pre verejný priestor

Galéria mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava od roku 2022 spoluorganizujú nový pravidelný formát festivalu vizuálneho umenia pre verejný priestor. Okrem širokého spektra vizuálnych intervencií, umiestnených do mestského prostredia, budú súčasťou festivalu viaceré umelecké rezidencie, sprievodný a vzdelávací program a online obsahy publikované na novovznikajúcej webovej platforme.

Prínos projektu je v realizácii podujatia, ktoré otvára dôležitú tému správy, ochrany a tvorby umenia pre verejný priestor. Festival spája a podporuje lokálnu a zahraničnú výtvarnú komunitu a aktivizuje odborné aj laické publikum. Približuje súčasné dianie na globálnej umeleckej a mestotvornej scéne aktuálnou a dynamickou formou. Taktiež sa obracia na investorov nových mestských štvrtí a obytných prostredí, ktorých prirodzenou súčasťou by malo byť aj umenie.

Bezbariérová Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy sa usiluje o dostupnosť kultúrneho obsahu pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky. Strednodobým zámerom je prispôsobovať spravované priestory (Mirbachov a Pálffyho palác) aj návštevníkom so špeciálnymi potrebami. Okrem debarierizácie expozícií (špeciálne formáty pre nevidiacich a nepočujúcich) odstraňuje GMB aj priestorové obmedzenia. V roku 2021 sa podarilo vybudovať osobný výťah v Mirbachovom paláci. Najbližším zámerom je opatriť výťahom aj výstavné priestory v Pálffyho paláci.

Ochrana kultúrneho dedičstva – Pálffyho palác, národná kultúrna pamiatka

Neoceniteľná hodnota a zvláštnosť Pálffyho paláca spočíva v skutočnosti, že v jedinom architektonickom objekte je zachytených a viditeľných množstvo zásadných historických a architektonických etáp vývoja Bratislavy. V suteréne sa nachádzajú dôkazy keltského osídlenia (oppidum) z 1. storočia n. l.. Rímske obdobie ilustruje množstvo sekundárne použitého stavebného materiálu v murive objektu – zreteľne je viditeľné v zachovaných ranostredovekých múroch románskeho paláca z 13. storočia.

V suteréne a na prvom poschodí budovy bolo pri záchrannom výskume v rokoch 1981 – 1987 objavené jadro mestského gotického paláca s kaplnkou – hviezdicová klenba z 15. storočia. Časť pôvodného muriva, možno vidieť aj na treťom poschodí vo výstavnej sieni.

Ďalšie stavebné úpravy pochádzajú zo 17. a 19. storočia (v neskoroklasicistickom slohu). V 18. storočí získali palác do vlastníctva Pálffyovci a až do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie im slúžil na reprezentačné účely. Po smrti posledného majiteľa, grófa Jánosa Pálffyho, filantropa, mecéna a zberateľa umenia európskeho formátu, sa palác stal sídlom Galérie mesta Bratislavy (1987).

V súčasnosti je stav tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky v nevyhovujúcom, miestami až havarijnom stave. V roku 2021 reštaurovala GMB stropy nad hlavným schodiskom a v menšom výstavnom priestore na 2. poschodí.

Hlavné schodisko, ako aj omietky v okolitých priestoroch, je potrebné taktiež odborne očistiť a vymaľovať. Tento zásah výrazne zvýši vizuálnu atraktívnosť interiéru, ako aj celkový dojem z návštevy GMB.

Oddelenie programovania a spolupráce

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá Andrej Salner, MSc.