V mnohých oblastiach fungovania sa Bratislave darí dosahovať viac v spolupráci a s podporou partnerov zo súkromného sektora. Partneri pomáhajú ako darcovia v rámci spoločenskej zodpovednosti, no často aj pro bono svojou odbornosťou či dobrovoľníctvom.

Bratislava si vytvára jednotný rámec pre partnerstvá so súkromným sektorom tak, aby spolupráce neboli jednorazové, ale dlhodobé a systematické. Takéto partnerstvá vedia byť prínosom nielen pre život v meste, ale aj pre partnerov, ktorí vedia týmto spôsobom prejaviť svoju zodpovednosť a podporu pre mesto, v ktorom spolu žijeme.

Oblasti darcovstva

Bratislava ponúka príležitosti pre partnerstvo a darcovstvo vo viacerých oblastiach fungovania mesta.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá:

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Ďalšie príležitosti:

Bratislava je krajšia vďaka partnerom

Vďaka našim partnerom vytvárame z Bratislavy zelenšie, krajšie a dostupnejšie mesto pre všetkých.

Súvisiace články

 • 16.4.2024

  Projekty

  Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

  Čítať viac
 • 11.8.2022

  Projekty

  K bezpečnejšej nočnej Bratislave pomáha aj Nočná pomoc – Armáda špásy

  Čítať viac
 • 9.8.2022

  Projekty

  Michalská veža mení svoju podobu

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Projekty

  Nový projekt voľného sedenia v meste – Sadni si!

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Projekty

  Bratislava bude mať „Živé námestie“

  Čítať viac
 • 3.7.2019

  Projekty

  BRATISLAVA SO ŠTUDENTMI A PRE ŠTUDENTOV – KREATÍVNE PROJEKTY SÚŤAŽE MUNISS

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Hlavné mesto je zapojené do medzinárodného projektu ARCH v oblasti klimatickej adaptácie miest

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Nový verejný priestor Treskoňova

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Projekty Občianskeho rozpočtu na rok 2020 sú už známe

  Čítať viac
 • 16.4.2024

  Projekty

  Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

  Čítať viac
 • 11.8.2022

  Projekty

  K bezpečnejšej nočnej Bratislave pomáha aj Nočná pomoc – Armáda špásy

  Čítať viac
 • 9.8.2022

  Projekty

  Michalská veža mení svoju podobu

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Projekty

  Nový projekt voľného sedenia v meste – Sadni si!

  Čítať viac
 • 27.5.2022

  Projekty

  Bratislava bude mať „Živé námestie“

  Čítať viac
 • 3.7.2019

  Projekty

  BRATISLAVA SO ŠTUDENTMI A PRE ŠTUDENTOV – KREATÍVNE PROJEKTY SÚŤAŽE MUNISS

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Hlavné mesto je zapojené do medzinárodného projektu ARCH v oblasti klimatickej adaptácie miest

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Nový verejný priestor Treskoňova

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Projekty

  Projekty Občianskeho rozpočtu na rok 2020 sú už známe

  Čítať viac