V mnohých oblastiach fungovania sa Bratislave darí dosahovať viac v spolupráci a s podporou partnerov zo súkromného sektora. Partneri pomáhajú ako darcovia v rámci spoločenskej zodpovednosti, no často aj pro bono svojou odbornosťou či dobrovoľníctvom.

Bratislava si vytvára jednotný rámec pre partnerstvá so súkromným sektorom tak, aby spolupráce neboli jednorazové, ale dlhodobé a systematické. Takéto partnerstvá vedia byť prínosom nielen pre život v meste, ale aj pre partnerov, ktorí vedia týmto spôsobom prejaviť svoju zodpovednosť a podporu pre mesto, v ktorom spolu žijeme.

Oblasti darcovstva

Bratislava ponúka príležitosti pre partnerstvo a darcovstvo vo viacerých oblastiach fungovania mesta.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá:

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Ďalšie príležitosti: