Ak máte vy alebo vaša firma či organizácia blízko k problematike športu alebo zapájania mladých ľudí do mestotvorby, niekoľko príležitostí na partnerstvo a darcovstvo má Bratislava aj v gescii Oddelenia školstva, mládeže a športu.

Mestská platforma mladých (MPM)

Projekt vytvorenia komunikačno-participatičnej platformy chce vytvoriť priestor, prostredníctvom ktorého dokáže magistrát efektívne, zmysluplne a hlavne aktívne zapájať mladých ľudí do rozvoja mesta.

Primárne digitálna platforma im má umožniť vyjadrovať svoj názor, odzrkadľovať ho vo svojich rozhodnutiach, a predovšetkým umožniť mladým zúčastňovať sa na hľadaní alebo realizovaní riešení na problémy, ktoré mladí ľudia vo svojom meste určia.

V rámci tohto projektu by mal byť súčasne od septembra spustený Mestský parlament mladých v jeho obnovenej podobe, ktorý má ako rozvojový program podporovať rast mladých komunitných a komunálnych lídrov a podnecovať ich aktivitu v mestských témach.

Znovuotvorenie plavárne na Batkovej

Rekonštrukcia zatvorenej plavárne v školskom objekte na Batkovej ulici.

Budova, v ktorej sa nachádza aj centrum voľného času a základná umelecká škola, je v zastavanej časti MČ Dúbravka. Z prieskumu zameraného na to, čo Bratislave v rámci rekreačného športu chýba, vzišli jednoznačne plavárne.

Otvorenie plavárne na Batkovej by bolo veľkým prínosom nielen pre ľudí zo širokého okolia.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce