EÚ projekty

Interreg Europe

Interreg Europe spája regionálne a miestne samosprávy, aby sa podelili o inovatívne a udržateľné riešenia výziev regionálneho rozvoja.

Financované projekty