EÚ projekty

Interreg V-A Slovenská republika–Rakúsko

Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko sa zameriava na inteligentný a udržateľný rast v rakúsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Cieľom programu je v prvom rade prispieť k inteligentnej špecializácii a cezhraničnému výskumu motivovanému iniciatívami v oblasti partnerských miest Viedeň a Bratislava. Po druhé, program podporí udržateľné riadenie a ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavedie nové udržateľné riešenia dopravy. Tieto hlavné ciele doplní úsilie o posilnenie riadenia a inštitucionálnej spolupráce, ktoré bude viesť k integrovanejšej pohraničnej oblasti.
V záujme dosiahnutia týchto strategických cieľov sa program zameriava na zvýšenie počtu aktivít v oblasti cezhraničného výskumu a vývoja, aby tak poskytol nástroje na ochranu a riadenie životného prostredia v spoločných prírodných oblastiach, zintenzívnil vzájomné pôsobenie prostredníctvom lepšie integrovaných riešení dopravy a ďalej zlepšoval cezhraničné štruktúry riadenia.

Priority financovania

Program sa zameria na týchto päť priorít:
1
prínos k rozvoju inteligentnej cezhraničnej oblasti,
2
podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity,
3
podpora udržateľných riešení dopravy,
4
posilnenie cezhraničného riadenia a inštitucionálnej spolupráce,
5
odborná pomoc.

Niektoré očakávané výsledky:

  vyššia intenzita spolupráce v regionálnom inovačnom systéme,
  zlepšené spoločné vysokoškolské vzdelávanie,
  zníženie počtu zúžených koridorov pre divokú zver (z 12 na 9),
  zlepšená cezhraničná mobilita a inteligentné riešenia dopravy,
  vyššia atraktivita cezhraničnej oblasti v súvislosti s ekoturizmom,
  intenzívnejšia inštitucionálna spolupráca.

Zapojené regióny:

  Rakúsko
   Východné Rakúsko (Ostösterreich)
   Burgenland
   Dolné Rakúsko (Niederösterreich)
   Viedeň
  Slovensko
   Bratislavský kraj
   Západné Slovensko

Financované projekty