Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Už od roku 1895 slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod. Práve túto funkciu chceme mestu a jeho obyvateľom vrátiť a po 25 rokoch od zatvorenia kúpeľov sme začali s ich obnovou.

Víťazný návrh je od architektonického tímu z Florencie OPPS Architettura. Umožní nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovuobjaviť spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktoré má toto miesto pre Bratislavu.

Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 - ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne.

Od začiatku do procesu zapájame odbornú aj širokú verejnosť. Rekonštrukcia Grösslingu je naplánovaná v postupných fázach. Úplné otvorenie kúpeľov je v pláne v roku 2026.

Viac informácií nájdete na grossling.sk ↗︎.

Galéria

Kúpele Grossling - vizualizácia
Kúpele Grossling - vizualizácia
Kúpele Grossling - vizualizácia
+3
fotografie