Mgr. Ctibor Košťál

Dlhodobo sa venuje témam samosprávy, fungovania inštitúcií, etiky a integrity vo verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. Dva roky pracoval ako člen tímu Platformy pre Bratislavu na strategickom dokumente Plán Bratislava, kde viedol pracovnú skupinu Správa mesta.

Na magistráte má na starosti riadenie úradu, organizuje jeho prácu a zodpovedá za jeho činnosť. Okrem uvedeného koordinuje tvorbu koncepcií a programov rozvoja mesta, zabezpečovanie odbornej a vecnej stránky materiálov predkladaných do komisií, mestskej rady či zastupiteľstva.

Od nástupu do funkcie riaditeľa pracuje so svojim tímom na modernizácii magistrátu s cieľom jeho transformácie na efektívny, transparentný a dostupný úrad. Bol spolutvorcom novej organizačnej schémy, ktorá reflektuje hlavné priority rozvoja mesta. Spolu so svojimi zástupcami dohliada na činnosť jednotlivých útvarov na magistráte, vrátane tvorby rozpočtu.

Fotka - Ctibor Košťál

Absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v odboroch psychológia a politológia. V rokoch 2010-12 študoval Executive Master Program na Hertie School of Governance v Berlíne so zameraním na manažment verejnej správy. V ostatných rokoch sa zúčastnil vzdelávacích programov organizovaných spoločne Bloomberg Philanthropies s Harvard University, konkrétne programov City Leadership Initiative a Negotiation for City Leaders.

Po štúdiu psychológie pracoval dva roky ako psychológ, následne zakotvil na dva roky na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2007 do roku 2018 pôsobil ako analytik v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a v rokoch 2008-17 ju aj viedol z pozície riaditeľa. Súčasne bol spoluzakladateľom a manažérom samosprávneho portálu Odkazprestarostu.sk. V roku 2018 pracoval ako jeden z piatich členov v Rade pre štátnu službu.

Kontakt

Adresa

Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Súvisiace články

 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac
 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac