Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov.
Podrobné informácie o vnútornom usporiadaní a fungovaní Magistrátu, vzťahoch Magistrátu a primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady či komisii mestského zastupiteľstva, nájdete v platnom Organizačnom poriadku Magistrátu.