Spoločnosť Halbart-Slovakia a.s. bola založená v roku 1994 zakladateľmi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a belgickou obchodnou spoločnosťou Halbart International Group na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 307/1992 zo dňa 20. – 21.10.1992. Spoločnosť bola založená za účelom realizácie nácestného colného strediska hraničného prechodu Petržalka – Berg. Tento investičný zámer však nikdy nebol zrealizovaný. V súčasnosti spoločnosť nevykazuje žiadnu obchodnú aktivitu.

Adresa

Halbart-Slovakia a.s. Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
IČO: 31 404 693