Obchodné spoločnosti mesta

Mestský parkovací systém s.r.o.

Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o., bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 516/1997 zo dňa 15.4.1997, so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.
Spoločnosť bola založená za účelom prípravy, realizácie a prevádzkovania jednotného systému parkovania v Bratislave vrátane prípravy a realizácie výstavby hromadných parkovacích a garážových zariadení. Dňa 1.11.2014 bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie, následne však bola likvidácia spoločnosti zastavená.
Mestský parkovací systém bol obnovený v rámci novovznikajúceho systému parkovacej politiky za účelom efektívneho zabezpečenia služieb pre hlavné mesto a má ambíciu stať sa stabilným, prosperujúcim a profesionálnym partnerom pre svojich zadávateľov ako aj pre komerčný dopyt. Spoločnosť vykonáva od 1.2.2021 odťahovanie vozidiel z miestnych ciest v správe hlavného mesta so zapojením komunikácií v správe mestských častí (vybrané mestské časti).
Ďalšou činnosťou je prevádzka doplnkovej parkovacej politiky vo vnútroblokoch, na účelových komunikáciách, v parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) spoločnosť Mestský parkovací systém vykonáva správcovskú činnosť, tzv. property manažment. Cieľom je efektívne zabezpečenie vyššie uvedených činností vo forme služieb pre hlavné mesto a mestské časti ako kľúčových partnerov spoločnosti Mestský parkovací systém.

Kontakt

Adresa: Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Biela 6 811 01 Bratislava
IČ DPH: SK2020270010
+421 940 946 206
zavolať
peter.banovec@bratislava.sk
napísať