Obchodné spoločnosti mesta

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.7.1992 a jej jediným akcionárom so 100% podielom je hlavné mesto SR Bratislava. Jej poslaním je zabezpečiť na území Bratislavy kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu a odvozu komunálneho a drobného stavebného odpadu.
Spoločnosť má na území Bratislavy dominantné postavenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta SR Bratislavy. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, realizuje i doplnkové služby, ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme separovaného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu, výroba a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.

Kontakt

Adresa: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. OLO a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava
Zákaznícka podpora: +421 2 5011 0111, zakazka@olo.sk
+421 2 5011 0101
zavolať
olo@olo.sk
napísať