Význam otvorených, kvalitne spracovaných dát v súčasnej dobe neustále narastá nielen na národnej, ale aj na lokálnej úrovni. Kvalitné dáta totiž umožňujú prijímať informovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na potreby verejnosti a tým zlepšovať kvalitu života a zároveň prinášať úsporu verejných financií. V neposlednom rade dáta predstavujú dôležitý zdroj informácií, prostredníctvom ktorého je možné sledovať a vyhodnocovať výkonnosť a dopady jednotlivých rozhodnutí na verejný život. 

Portál OpenData ↗︎ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy. Otvorenými dátami sa nami rozumejú také dátové súbory, ktoré sú uložené v strojovo čitateľnom a otvorenom formáte s úplným a aktuálnym obsahom dátového súboru alebo agregovanou štatistikou a pre ďalšie používanie údajov nie sú kladené žiadne legálne prekážky. Dáta sú jednoducho spracovateľné a použiteľné ako pre laickú, tak i pre odbornú verejnosť. Niektoré zverejnené dáta sú navyše vizualizované prostredníctvom grafových a mapových aplikácií, čo robí portál atraktívnym nielen po obsahovej, ale aj po vizuálnej stránke. 

Portál postupne zverejňuje všetky verejne dostupné a zverejniteľné údaje/dáta o meste. Dáta sú postupne získavané z tretích strán, rôznych mestských organizácií, ale taktiež z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci mestských organizácií sa do projektu zapojili napríklad Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava, Bratislava Tourist Board, Marianum, OLO, či Dopravný podnik Bratislava. 

Portál navyše získal v roku 2020 prestížne ocenenie ITAPA 2020 za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti.