Úradná tabuľa

Vyhľadávanie
Posledné pridané dokumenty
Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia - Bratislava - Záhorská Bystrica
1. 2. 2023
Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
Zámer na zámenu nehnuteľností - Mestské zastupiteľstvo 16.2.2023
1. 2. 2023
Zámer na zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.2.2023
Denné hlásenie 1.2.2023
1. 2. 2023
Denné hlásenie 1.2.2023
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 1.2.2023
1. 2. 2023
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 1.2.2023
Oznámenie o oboznámení sa s podkladmi, " Záhorská Bystrica, vodojem ", parc. 2653/1
1. 2. 2023
Oznámenie o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku – VEREJNÁ VYHLÁŠKA, " Záhorská Bystrica, vodojem ", parc. 2653/1, k.ú, Záhorská Bystrica, SO 01 Objekt vodojemu
Rozhodnutie, prerušuje kolaudačné konanie,"Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce–Ivanka sever",k.ú.Vajnory
1. 2. 2023
Rozhodnutie, prerušuje kolaudačné konanie, " Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Vajnory, SO 021 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 31.1.2023
31. 1. 2023
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 31.1.2023
Denné hlásenie 31.1.2023
31. 1. 2023
Denné hlásenie 31.. 1.2023 - zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o
VK_RIADITEĽ SEKCIE MESTSKÝCH ŠTÚDIÍ A PARTICIPÁCIE PRE METROPOLITNÝ INŠTITÚT MESTA BRATISLAVA
31. 1. 2023
VK_RIADITEĽ SEKCIE MESTSKÝCH ŠTÚDIÍ A PARTICIPÁCIE PRE METROPOLITNÝ INŠTITÚT MESTA BRATISLAVA
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Obnova bytového domu-Ivana Bukovčana 6,8",parc.2565/23
31. 1. 2023
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Obnova bytového domu-Ivana Bukovčana 6,8",parc.2565/23,k.ú.Devínska Nová Ves