Official board

Search
Recently added documents
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní , " Rýchlostná cesta R7 BA Ketelec - BA Prievoz "
12/2/2022
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, " Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz ", k.ú. Ružinov, 104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 2.12.2022
12/2/2022
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 2.12.2022
Denné hlásenie 2.12.2022
12/2/2022
Denné hlásenie-zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 2.12.2022
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, " Diaľnica D4 BA, Jarovce – Ivanka sever "
12/2/2022
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, " Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce, 102 Križovatka "Jarovce"
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, " Diaľnica D4 BA, Ivanka sever - Rača
12/2/2022
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, " Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača ", k.ú. Rača, 111 Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda
Oznámenie o začatí KK, " Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie", parc. 2653/1
12/2/2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA, " Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie", parc. 2653/1, k. ú. Záhorská Bystrica, SO 01 Objekt vodojemu
Výberové konanie na pozíciu: Vedúca / vedúci na oddelení usmerňovania investičnej činnosti
12/2/2022
Výberové konanie na pozíciu: Vedúca / vedúci na oddelení usmerňovania investičnej činnosti
Územný plán zóny Brnianska - Patrónka
12/1/2022
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
Výberové konanie na pozíciu: Vedúci referátu veterinárnej starostlivosti
12/1/2022
Výberové konanie na pozíciu: Vedúci referátu veterinárnej starostlivosti
Denné hlásenie 1.12.2022
12/1/2022
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 1.12.2022