Oddelenie verejného obstarávania hlavného mesta každoročne predkladá vedeniu mesta správy o výsledkoch verejného obstarávania, ktoré nájdete na tejto stránke.

V neskorších správach sa nachádza aj základné porovnanie jednotlivých atribútov v porovnaní s minulými rokmi. V správach nájdete informácie napr. o počte zákaziek, ich jednotlivých druhoch, predpokladanej hodnote, konečnej hodnote, ale taktiež o priemernom počte ponúk alebo o trvaní zákaziek hlavného mesta.

V správach sú aj informácie o zakladaní dynamických nákupných systémov, o používaní MEAT kritérií v zákazkách mesta alebo základné štatistické údaje o zodpovedných nákupoch.

Výsledky verejného obstarávania