Voľné pracovné pozície

Informácie o voľných pracovných pozíciach na magistráte sú dostupné na osobitnom portáli ↗︎.

Organizácie mesta

Informácie o transparentných výberových konaniach nájdete na podstránkach rozpočtových a príspevkových organizácií, resp. obchodných spoločností mesta.