Odborné komisie

Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru

Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejného poriadku je poradným orgánom primátora vo veci posudzovania umiestňovania, premiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore.

Činnosť komisie organizačne zabezpečuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.


Zoznam členov

 1. doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.,
 2. doc. Rastislav Trizma, akad. soch.,
 3. doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.,
 4. Mgr. art. Dalibor Bača
 5. Boris Meluš, MgA
 6. Mgr. Bohuš Kubínsky,
 7. PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 8. Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.
 9. Mária Bátorová
 10. Ing. arch. Štefan Polakovič,
 11. Ing. arch. Roman Žitňanský,
 12. Ing. arch. Ivan Gojdič
 13. Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
 14. Mgr. art. Zora Jaurová / Mgr. Zuzana Ivašková
 15. PhDr. Ivo Štassel
 16. Zástupca investora: menovaný vždy osobitne

Tajomníčka komisie:

PhDr. Jana Hamšíková

+421-2-54433851

info@muop.eu  


Názvoslovná komisia

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

 

Aktuálny zoznam členov:

 1. Mgr. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 2. Mgr. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 3. Ing. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 4. prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
 5. Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
 6. Mgr. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 7. PhDr. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 8. Ing. Milota Sidorová PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy
 9. Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum

Tajomníčka komisie:

Mgr. Katarína Lukyová

+421-2-59356597

katarina.lukyova@bratislava.sk