Dekáda pre kultúru

Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030

Dekáda pre kultúru – Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 predstavuje prvú komplexnú koncepciu rozvoja kultúry Hlavného mesta SR Bratislavy. Záväzok vypracovania koncepcie vychádza z programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.   

Koncepcia vznikala v rokoch 2020-2022, súbežne s prípravou strategického celomestského dokumentu Bratislava 2030. Pomenúva rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastavuje nástroje podporného rámca a aktívne politiky pre podporu kultúry, vychádzajúc z uznania jej spoločenskej a občianskej hodnoty.  

Koncepcia je rámcovaná rokom 2030. Počas obdobia implementácie sa bude pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať, aby napĺňala potreby a pružne reagovala na vonkajšie vplyvy vstupujúce do prostredia.  

V ďalšom procese bude doplnená o akčný plán, systém riadenia úloh a zodpovednosti, vyhodnotenie dopadov na rozpočet hlavného mesta a podrobný harmonogram implementácie, monitoringu a evaluácie navrhovaných opatrení.  

Od 10.5. do 23.5.2022 prebiehalo verejné pripomienkovanie Koncepcie. Obyvatelia mohli zasielať svoje pripomienky v určenej lehote, alebo ich predniesť počas verejnej diskusie - prerokovania. Všetky pripomienky boli zapracované.

Kontakt

Ak by ste mali záujem o ďalšie informácie alebo chceli by ste nám niečo odkázať, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.

Súvisiace články

 • 8.6.2022

  Koncepcia kultúry

  Otvorenie 11. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Koncepcia kultúry

  Mesto spúšťa participatívny proces tvorby prvej mestskej koncepcie kultúry

  Čítať viac
 • 8.6.2022

  Koncepcia kultúry

  Otvorenie 11. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Koncepcia kultúry

  Mesto spúšťa participatívny proces tvorby prvej mestskej koncepcie kultúry

  Čítať viac