Akčný plán Dekády pre kultúru 2024

Oddelenie kultúry Hl. mesta SR Bratislavy pripravilo v nadväznosti na schválený strategický dokument hl. mesta v oblasti kultúry Dekáda pre kultúru: Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, Návrh Akčného plánu (AP) tohto dokumentu na rok 2024.

Návrh AP bol verejne prezentovaný a prediskutovaný na druhom Bratislavskom kultúrnom fóre, ktoré sa konalo 14. 11. 2023 v Novej Cvernovke. Obsahuje 32 aktivít plánovaných na rok 2024 rozdelených do 4 programových osí – Kultúrna infraštruktúra; Systémové aktivity, rozvoj MKO a podpora externého prostredia; Akcie, podujatia, medzinárodné aktivity a prezentácia; Pamiatky a diela vo verejnom priestore.

Na podujatí bolo zároveň spustené pripomienkovanie Návrhu AP verejnosťou, ktoré bude trvať do 5. decembra 2023.

Návrh AP nájdete pre účely pripomienkovania na linkoch nižšie v dvoch formátoch:

  • Návrh Akčného plánu Dekády pre kultúru na rok 2024 vo formáte prezentácie
  • Návrh Akčného plánu Dekády pre kultúru na rok 2024 vo formáte excel sheetu s príslušným naviazaním na opatrenia koncepcie, zoznamom skratiek a zoznamom všetkých opatrení koncepcie

Pripomienky, prosím, zasielajte na e-mailovú adresu [email protected], predmet e-mailu: PRIPOMIENKA AP.