Dopravný podnik Bratislava

Obchodná spoločnosť


Vedenie

Ing. Soňa Ďurčová, ombudsman, tel.: +421 259 501 516, e-mail: mediator@dpb.sk

Ján Benda, člen štábu, tel.: +421 259 501 425, e-mail: benda.jan@dpb.sk


Kontaktné údaje

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1
814 5 Bratislava

+421 259 505 950 (InfoCentrum)

+421 259 505 555 (InfoCentrum)

+421 259 501 111 (ústredňa)

+421 259 505 950 (informátor)

http://www.dpb.sk

sekretariat.gr@dpb.sk

IČO:00 492 736
DIČ:2020298786
Číslo účtu: 48009-012, kód banky: 0200 VÚB Bratislava - mesto

Komentáre