Dopravný podnik Bratislava

Obchodná spoločnosť


Vedenie

Ing. Martin Rybanský 

  • predseda predstavenstva - CEO 

Ing. Milan Donoval 

  • podpredseda predstavenstva - CTO 

Ing. Ivan Bošňák 

  • člen predstavenstva - CFO 

Ing. Michal Halomi 

  • člen predstavenstva CIO 


Kontaktné údaje

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1
814 5 Bratislava

+421 259 505 950 (InfoCentrum)

+421 259 505 555 (InfoCentrum)

+421 259 501 111 (ústredňa)

+421 259 505 950 (informátor)

http://www.dpb.sk

sekretariat.gr@dpb.sk

IČO:00 492 736
DIČ:2020298786
Číslo účtu: 48009-012, kód banky: 0200 VÚB Bratislava - mesto

Komentáre